To nye aviser vil ha produksjonstilskudd

Dagbladet pluss og Midsundingen er nye på listen over aviser som søker om støtte fra den største mediestøtteordningen.

Nesten 150 aviser hadde søkt om produksjonstilskudd, som er den største direkte mediestøtteordningen, da søknadsfristen gikk ut 5. april.– Hvem som får støtte og hvor mye blir først klart til høsten, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.Produksjonstilskudd er en støtteordning rettet mot medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og alternativer til de ledende mediene i større markeder.Ordningen skal bidra til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier over hele landet. Støtteordningen er plattformnøytral, og likestiller papir- og nettaviser.I år skal 318 millioner kroner fordeles mellom lokalaviser, ukeaviser og nisjeaviser. Av de 158 avisene som mottok støtte i fjor, fikk Klassekampen mest støtte, etterfulgt av Vårt Land, Dagsavisen og BergensavisenI år har altså 150 aviser søkt om støtte, blant dem den nye lokalavisen Midsundingen og den nye riksavisen Dagbladet pluss.Midsundingen er lokalavis for Midsund kommune, en liten øykommune i Romsdal i Møre og Romsdal.Dagbladet pluss er et digitalt abonnementsprodukt fra Dagbladet. Som en avis med stort opplag kan Dagbladet pluss få et betydelig støttebeløp dersom avisen kvalifiserer for ordningen. Det kan igjen føre til at andre støttemottakere får tilsvarende reduksjon i støtten.(©NTB)