Adolfsens beste siden asylkollapsen

Har ikke sett høyere inntekter siden 2016.

Norlandia Health & Care Group melder om et resultat etter skatt på 32,7 millioner kroner i 1. kvartal 2019, ned fra 74,4 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultatet før skatt gikk fra 73,4 til 31,3 millioner kroner.Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) steg fra 55,7 til 150,7 millioner kroner.Avskrivninger belastet regnskapet med 101,4 millioner, sammenlignet med avskrivninger på 10,7 millioner kroner i 1. kvartal 2018.Helsekonsernet eid av investorbrødrene Kristian og Roger Adolfsen omsatte for 1.232,4 millioner kroner, opp fra 1.194,8 millioner kroner i samme periode i fjor.Høyeste siden asylkollapsInntektene er dermed på sitt høyeste nivå siden 2016 og kollapsen i asylstrømmen. Veksten drives av førskoleåpninger, hovedsaklig i Sverige og Finland.Styret peker videre på et utfordrende politisk klima i Norge, og som påvirker driften i førskole- og pleievirksomhetene. I tillegg intensiveres konkurransen i Sverige.Integreringstjenester genererte inntekter på 82 millioner kroner i kvartalet, opp fra 80 millioner i kvartalet før.Veksten gjenspeiler ifølge rapporten vekst innenfor mottak og tolketjenester, noe som motveies av lavere inntekter på utdanning.I det svenske mottaksapparatet ble det siste senteret stengte i mars - som ventet. I Norge fortsatte integrering å tjene penger på sine gjenværende åtte sentre.Rapporten her.