Bøndene sier ja til å forhandle med staten

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet torsdag ettermiddag at de går til forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019.

Kravet fra bøndene var på 1,92 milliarder kroner, mens staten har tilbudt 1 milliard.– Målet er å komme fram til en avtale som styrker våre muligheter til å bruke jorda over hele landet til matproduksjon. Avstanden mellom oss og staten er stor på flere punkter. Denne avstanden må reduseres for at vi skal skrive under på en avtale, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.Jordbrukets forhandlingsutvalg består av representanter fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Forhandlingene starter fredag og skal være i havn senest torsdag 16. mai.(©NTB)


Les også