Dette skaper bekymring

Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX.

Kutt i melkeproduksjonen med påfølgende milliardtap for bøndene skapte bekymring under en høring i næringskomiteen på Stortinget tirsdag.Bakgrunnen for det kommende kuttet i melkeproduksjonen er at eksportstøtten skal avvikles neste år, noe som kommer til å ramme eksporten av ost hardt. Det vil i sin tur føre til at melkeproduksjonen trolig må reduseres med opp mot 100 millioner liter årlig, ifølge Nationen.Saken ble drøftet i en høring i næringskomiteen om jordbruksoppgjøret, selv om temaet i liten grad er omtalt i jordbruksavtalen.Avviklingen av eksportstøtten kan føre til at eksporten av Jarlsbergost reduseres til null, ifølge talsperson for KrF, Eivind Reiten, som stilte spørsmål om det går an å beholde noe av eksporten.Direktør for politikk og samfunnskontakt i Tine, Johnny Ødegård, sier at Tine har lett høyt og lavt etter muligheter utenfor Norge, inkludert muligheten for å videreføre deler av eksporten av Jarlsberg-ost. Tine frykter at hele Jarlsberg-markedet som er bygd opp over mange år, kan gå tapt.Avviklingen av eksportstøtten kommer samtidig som forbruket av melk i Norge opp gjennom årene har sunket med 400 millioner liter i året, til tross for at det er 1,2 millioner flere innbyggere i landet.(©NTB)