Fiskeridirektoratet har behandlet over hundre søknader

Alle 104 søknader om utviklingstillatelser er behandlet.

Elleve prosjekter har fått tildelt utviklingstillatelser, åtte behandles videre innenfor ordningen med sikte på tildeling av tillatelser. Så langt er 68 tillatelser tildelt, noe som utgjør 50.770 tonn biomasse, ifølge en melding fra Fiskeridirektoratet torsdag.- Det har blitt sagt at vi har vært strenge siden det er et relativt lite antall søknader som har gått igjennom, men vi er trygge på at vi har gjort faglige gode vurderinger basert på kriteriene som ligger til grunn for ordningen, sier Anne B. Osland, sjef for Tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet, i meldingen.Prosjektene som har fått tilsagn er varierte: store installasjoner for sterkt eksponerte (også offshore) lokaliteter, helt eller delvis lukkede anlegg og nedsenkbare anlegg.- Det er en god blanding av større og mindre prosjekter, og en fordeling av børsnoterte selskap, mellomstore og til dels familieeide aktører og noen nye små gründerselskaper uten akvakulturtillatelser fra før. Alle med fellesnevneren at de har som mål å løse noen av næringens miljø- og arealutfordringer og at de oppfyller de sentrale kriteriene om betydelig innovasjon og betydelige investeringer, sier Osland videre.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også