Fiskeriministeren møter algerammede oppdrettere

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) reiser mandag til Svolvær i Lofoten for å møte oppdrettere som er rammet av den massive algeoppblomstringen.

– Jeg har stor medfølelse med dem som står oppe i denne situasjonen. Jeg ønsker å møte dem for å se og høre hvordan de står på for å håndtere dette. I tillegg vil jeg forsikre meg om at vi fra myndighetenes side bidrar med den praktiske tilretteleggingen som er nødvendig, eller om det er noe mer vi kan gjøre nå, sier fiskeriministeren.Tall fra Fiskeridirektoratet viser at de giftige algene har tatt livet av 13.200 tonn laks i Nordland og Troms. Det tilsvarer rundt 7,7 millioner laks. Det er fortsatt til dels høye konsentrasjoner av alger i flere områder i både Troms og Nordland, og myndighetene har full beredskap.Møter medlemmerFiskeriministeren skal delta på et medlemsmøte i regi av Sjømat Norge. Her vil alle oppdretterne som er rammet, være representert. Nesvik skal også være med Fiskeridirektoratets båt Rind for å ta vannprøver og besøke et oppdrettsanlegg.– Dette er en svært alvorlig situasjon. Det er store økonomiske verdier som går tapt i disse dager. I tillegg skal vi ikke glemme at algene gjør at fisken ikke får puste, og at dette også er en tragedie med tanke på dyrevelferden, sier Harald T. Nesvik.Snart milliardtapEt omtrentlig regnestykke som Fiskeridirektoratet har satt opp, viser at oppdretterne til nå har tapt over 800 millioner kroner på algedøden. Dette er basert på en kilopris på 62 kroner.Sjømatbedriftene har bedt regjeringen om å opprette en erstatningsordning. Næringsorganisasjonen sammenligner algesituasjonen med tørkesommeren i landbruket i fjor.– Den gang gikk regjeringen inn med om lag 2,5 milliarder kroner i erstatning til bøndene i det såkalte tørkeoppgjøret. Jeg mener det er en klar parallell til den situasjonen algerammede oppdrettere nå opplever i Nordland og Troms, sa administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene nylig.(©NTB)