Dobling i vannfiltersøk - Merker økt interesse

Askøy-skandalen ser ut til å prege Norges befolkning.

6. juni ble det kjent at det ble funnet E.coli-bakterier i et fjellbasseng på Askøy .I går ble det kjent at drikkevannet var blitt friskmeldt .I seks uker har innbyggerne på Askøy måttet koke vannet. Men fra torsdag slipper de, etter negative E.coli-prøver fra både Mattilsynet og kommunen, ble det skrevet.Den siste uken har det blitt tatt vannprøver 14 steder i distribusjonsnettverket til Kleppe vannverk, og alle har vist god kvalitet, ifølge varaordføreren.Selv om vannet fra kranene ble erklært rent, var flere av innbyggerne fortsatt skeptiske. På Askøy kommunes Facebook-side har mange av innbyggerne skrevet at de ikke ønsker å drikke vann fra springen selv om kokepåbudet oppheves, skrev BA.Askøy-frykt sprer segAskøy ser likevel ut til å ha preget den norske befolkningen. I juni ble antall søk etter vannfilter i Google omtrent doblet, sammenlignet med mai. – Vi merker en økt interesse både på nett og i varehus etter vannrensing til hytter og private husholdninger, sier May Britt Askvik, kategorisjef i Maxbo. – Vannfilteret fjerner lukt, misfarging, partikler og slam fra vannet. Ved å installere et vannfilter vil mange oppleve forbedringer i vannkvaliteten, avslutter hun.