Fra minus til pluss for verftsgigant

Westcon Group økte inntektene med 58 prosent til 1,95 milliarder kroner i 2018, og snudde samtidig et negativt resultat i 2017 til et svakt overskudd.

Næringsliv

- Det var nok et tøft år i 2018, selv om de negative tallene ble snudd til positive. Fjoråret handlet mye om få tingene til å henge enda bedre sammen og om å konsolidere virksomhetene. Nå ser det lysere ut, sier Helge Jørgensen, finansdirektør i Westcon Group.Videre beskriver Helge Jørgensen 2018 som et veiskille, og mener selskapene i Westcon-konsernet er godt posisjonert i sine respektive markeder. Selskapet har gjort mange investeringer for å imøtekomme elektrifiseringen innen maritim sektor, og dette har vist seg å være lønnsomt, fortsetter Jørgensen.Det var særlig tre datterselskaper som bidro sterkt til å snu resultatet i pluss ifølge Jørgensen. 

  • Westcon Power & Automation (WPA): Driftsinntekten økte fra 219 til 346 millioner kroner og årsresultatet gikk fra -28,6 millioner kroner i 2017 til 12,5 millioner i pluss i 2018.
  • Westcon Geo: Driftsinntekten økte fra 310 til 367 millioner kroner og årsresultatet gikk fra -1,1 millioner kroner i 2017 til 42 millioner i pluss i 2018.
  • Westcon Løfteteknikk: Driftsinntekten økte fra 146 til 191 millioner kroner og årsresultatet gikk fra -3 millioner kroner i 2017 til 8 millioner kroner i pluss i 2018.
- Bidraget fra disse tre selskapene gjør at konsernet går med overskudd i 2019: Geo har tjent bra med penger. Når det gjelder WPA ser vi et sterkt voksende marked for landstrømsanlegg og hel- eller delelektriske systemer for skip. I tillegg har markedet for Westcon Løfteteknikk tatt seg opp gjennom hele 2018. Så langt i 2019 ser det også lovende ut, blant annet har WPA en ordrereserve på 750 millioner kroner, sier Jørgensen.Regnskapstall for Westcon Group:
(mill NOK)20182017
Driftsinntekter 1.957.3421.239.571
Driftsresultat 5.217-144.631
Årsresultat 1.511-54.524

offshore
verft
westcon
Nyheter
Næringsliv