Norlis Libris femdoblet driftsresultatet

Selv om Norlis Libris imponerer med en femdobling av driftsresultatet, er likevel bunnlinjen fortsatt skuffende i likhet med 2017.

Næringsliv

I 2018 fortsatte Norlis Libris omsetningsveksten som endte på 1,07 milliarder kroner, mot 1,03 milliarder kroner i 2017.“Veksten er hovedsakelig knyttet til nye butikker i løpet av året, samt innfasing av nye eksterne kunder i Thanke”, skriver de i årsrapporten som kommentar til omsetningen.Driftsresultatet femdoblet seg i 2018 til 8,66 millioner kroner, mot 1,69 millioner kroner i 2017. Dette er blant annet på grunn av lavere kostnader knyttet til avskrivninger.Resultatet før skatt i 2018 var på minus 3,4 millioner kroner mot minus 6,73 millioner kroner i 2017. Man må helt tilbake til 2013 før man igjen finner en negativ bunnlinje. Det var hovedsakelig rentekostnadene på 10,43 millioner som gjorde at resultatet endte i minus. Gjeldsandelen var i 2018 på 75,5 prosent.Resultatet etter skatt var i 2018 på minus 5,54 millioner kroner, mot minus 8,22 millioner kroner i 2017.

norli libris
Nyheter
Næringsliv