Gjelden til Ola Nordmann vokser

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en vekst på 5,7 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av juni.I forrige 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 5,7 prosent.12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 5,5 prosent ved utgangen av måneden, sammenlignet med 5,6 prosent i mai.Bruttogjelden til ikke-finansielle foretak steg 5,8 prosent på 12 måneder, mot 5,6 prosent måneden før.For kommuneforvaltningen steg bruttogjelden 6,8 prosent, akkurat like mye som den vokste i mai.Les mer hos SSB. PengemengdenTolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,5 prosent fram til utgangen av juni i år, ned fra 4,0 prosent måneden før, melder SSB.Husholdningenes pengemengdevekst var 4,3 prosent i samme periode, ned fra 5,0 prosent fram til utgangen av mai 2019.Les mer hos SSB.