Har tapt 391 millioner kroner på tre år

Svake rederi-aksjer tømmer selskapet til familen Hansson.

Skipsreder Herbjørn Hansson og sønnen Alexander Hansson fortsetter å tape store penger i deres investeringsselskap High Seas. I fjor tapte selskapet 23,3 millioner kroner, viser det ferske årsregnskapet.  I 2017 og 2016 var tapene på henholdsvis 221,7 og 146,1 millioner kroner.Dermed har far og sønn sett 391,1 millioner kroner forsvinne på tre år.Selskapets største investeringer er tankrederiet Nordic American Tankers hvor Herbjørn Hansson er sjef, offshorerederiet Hermitage Offshore Services (tidligere Nordic American Offshore) og kreftselskapet Photocure.I løpet av fjoråret falt verdiene av aksjene i begge rederiene, mens Photocure-aksjene hadde en pen økning. Denne utviklingen har fortsatt inn i 2019, med fall for rederiene og stigning for Photocure.Photocure er ett av selskapene Hansson-familien er spesielt positiv til. Det ble etablert tilbake i 1997 av professor Vidar Hansson, som er Herbjørns bror.«Selskapet eier også 10% av Photocure ASA som er notert på Oslo Børs og som anses som spesielt interessant», skriver selskapet i årsberetningen.Egenkapitalen blåst bortStore tap de siste tre årene har ført til at nærmest hele egenkapitalen i High Seas har forsvunnet.  Ved utgangen av fjoråret var den bokførte egenkapitalen på rundt fem millioner kroner. Til sammenligning var egenkapitalen på 429 millioner kroner ved utgangen av 2015. Det må riktignok nevnes at far og sønn tok ut 34 millioner kroner i utbytte i 2016.Den skarve egenkapitalen gjør at gjeldsandelen i selskapet er skyhøy. Av eiendeler på totalt 214,9 millioner kroner, var dermed hele 209,9 millioner kroner gjeld, som betyr at investeringene er nesten utelukkende gjeldsfinansiert.Herbjørn Hansson eier 40 prosent av High Seas, mens Monaco-baserte Alexander Hansson eier 60 prosent.