Mener vedtak om riving av Y-blokka er ugyldig

Plan- og bygningsetaten har mottatt flere formelle klager på vedtaket om rivingen av Y-blokka. Fortidsminneforeningen mener vedtaket er ugyldig.

– Kort sagt mener vi at vedtaket er fattet på feil grunnlag og dermed må kjennes ugyldig, sier generalsekretær Ola H. Fjeldheim i Fortidsminneforeningen til Aftenposten.Foreningen ber om at vedtaket må omgjøres, blant annet grunnet «vesentlige mangler i reguleringsplanen som er det juridiske grunnlaget for rivevedtaket», og ber om at Y-blokka bevares.TragedieI tillegg til foreningens klage, har også Norske arkitekters landsforbund sammen med Oslo Arkitektforening, sendt inn klage før fristen gikk ut fredag. I liket med Fortidsminneforeningen ber de fylkesmannen undersøke om det kan ha skjedd en saksbehandlingsfeil.– Vi klager fordi vi mener det vil være en tragedie å rive Y-blokken, at det er fortvilende historie- og kunnskapsløst, sier styreleder Tone Selmer-Olsen i Oslo Arkitektforening (OAF).Plan- og bygningsetaten har også mottatt klager fra én privatperson, og ICOMOS (the International Council of Monuments and Sites).Åtte ukers behandlingstidArbeidet med å rive det kjente byggverket skal etter planen starte i oktober etter at plan- og bygningsetaten i mai ga Statsbygg klarsignal. Klagene vil bli behandlet innen åtte uker og sendt videre til fylkesmannen i Oslo og Viken for vurdering. Rivingsarbeidet kan ikke starte før en endelig avgjørelse er tatt.Riving av Y-blokka inngår i den statlig vedtatte reguleringsplanen for kvartalet, og Statsbygg sendte rivesøknaden til Oslo kommune i desember i fjor. Ett av argumentene for riving er at regjeringskvartalet ikke kan bygges over ring 1, som går i tunnel under deler av Y-blokka.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også