– Selv solide kjeder sliter nå, advarer bostyrer

Regjeringen forventer en flom av konkurser og øker støtten til bobehandling med rundt 40 prosent. Håndverkere, butikker og restauranter er høyrisiko.

FØRE VAR: Finansminister Siv Jensen (FrP) ønsker å få ryddet opp når bølgen av konkurser kommer. Foto: NTB Scanpix
Næringsliv

– Vi ser allerede nå tendenser til en kraftig økning i antallet konkurser, advarer bostyrer Per Omreng i advokatfirmaet Nova.

Han har håndtert mange konkurser i årenes løp. En av dem var i Fasadecompagniet, som Finansavisen har omtalt, der tidligere daglig leder Leo Birk Christensen ble dømt til fengsel i 3,5 år. Han må også betale 13,2 millioner kroner for å ha svindlet med fakturaer.

For det viste seg at Christensen hadde oversvømt regnskapene med falske fakturaer til nærmere 97 millioner kroner.

– Selskapene er ofte tømt før konkurs åpnes. Håndverkere, butikker og serveringssteder er spesielt utsatte bransjer, advarer Omreng.

 Hvorfor tror du det er en økning i antallet konkurser nå?

– Økningen i antallet konkurser kan være et varsel om at høykonjunkturen i norsk økonomi går mot slutten, sier han.

ADVARER: Advokat Per Omreng ser allerede nå tendenser til en kraftig økning i antallet konkurser. Håndverkere, butikker og restauranter er særlig utsatt. Foto: NTB Scanpix

43 ekstra millioner

I forslaget til statsbudsjett for 2020, som nå er lagt frem av Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, står det i en note fra Justisdepartementets at det er satt av en kraftig økning til bobehandlinger for 2020:

Hele 43 ekstra millioner kroner, som er et løft på rundt 40 prosent til 149 millioner. Begrunnelsen er at man forventer en sterk vekst i konkurser og tvangsavviklinger og bo uten verdier.

KREVENDE: – Vi erfarer at selv kjeder som tidligere hadde solide inntekter og egenkapital nå sliter med å henge med i svingene, advarer bostyrer Erling Opdal. Foto: Eivind Yggeseth

Netthandel dreper

– En betydelig økning i netthandelen skaper store utfordringer i de fleste segmenter av varehandelen, sier bostyrer Erling Opdal i advokatfirmaet Ræder. Han har blant annet tatt seg av konkursene i Soundgarden, Heje-Fondet og Hermes Rekruttering.

– Vi erfarer at selv kjeder som tidligere hadde solide inntekter og egenkapital nå sliter med å henge med i «svingene», advarer han.

Selv oldemor handler på nett nå
Erling Opdal, Ræder

– Det er jo ikke lenger bare de unge som kjøper klær og annet på nettsteder, selv oldemor handler på nett nå. Dette endrede kjøpsmønsteret vil også i 2020 føre til et betydelig antall konkurser og tvangsoppløsninger.

Han ser også andre røde flagg:

– Vi erfarer også en overetablering av restauranter og serveringsvirksomheter i de større byene. Her vil mange av disse døgnfluene ende med en konkurs eller tvangsoppløsning.

Staten betaler prisen

Så lenge virksomhetene enten tvangsoppløses eller selv slår seg konkurs, har staten ansvaret for kostnadene ved avvikling, forklarer Opdal.

– Med tanke på vår forventning om en øket konkursrate, blant annet i de nevnte næringene, synes vi det er betryggende at Justisdepartementet ser utviklingen og tar høyde for en økning i statens ansvar for behandlingen av disse i neste års budsjett, sier Opdal.

jus
konkurs
statsbudsjettet 2020
Nyheter
Politikk
Næringsliv
Krim
Jus
Arbeidsliv