SHE Community vil tette gapet: – Det er få kvinnelige rollemodeller

CEO og en av gründerne bak SHE Community, Heidi Aven arbeider for å bedre kjønnsbalansen i selskapsledelse og styrerom.

CEO og gründeren av She Community, Heidi Aven arbeider for å bedre kjønnsbalansen i selskapsledelse og styrerom.
Næringsliv

– Det er få kvinnelige rollemodeller, og mange kvinner har kanskje dårligere selvtillit, sa Heidi Aven da hun var gjest hos Økonominyhetene. Hun er en av gründerne bak SHE Community. De jobber blant annet for å bedre kjønnsbalansen i norske styrerom og selskapsledelse.

Hun tror en av de mange grunnene til at det er færre kvinnelige ledere i norske bedrifter har å gjøre med selvskryt. Hun tror en del kvinner heller underdriver sine ferdigheter, mens menn heller overdriver i jakten på sin drømmejobb.

– En leder sa til meg at hvis du intervjuer en kvinne til en ledig stilling, må du legge på 30 prosent, mens du må trekke fra 30 prosent hvis du intervjuer en mann.

She Community publiserer indeksen SHE index to ganger i året. Den viser hvor mange kvinner som sitter i ledelsen og styrene i forskjellige norske selskap, og hva de forskjellige selskapene gjør for å øke kvinneandelen. Deres nyeste indeks inneholder 120 av de 500 største norske selskapene.

Ifølge indeksen har private norske selskap fremdeles en lang vei å gå.

– Jo større selskap, jo lavere andel kvinner i ledelsen, sier Aven.

Hun presiserer samtidig at målet med indeksen ikke er å rette en pekefinger mot de med lave resultater, men heller å vise fremskrittene selskapene gjør.

kvinner
kvinneandel
likestilling
Heidi Aven
she community
she index
Nyheter
Næringsliv