Bård Eker vil hjelpe voksne bedrifter til å gi gass

Men millionstøtte fra Stiftelsen Teknologiformidling vil Bård Eker satse motstrøms: - Ingen tenker på grown-upsene, sier han.

FULL FART: - Jeg elsker risiko, sier Bård Eker.  Foto: Anders Horntvedt
Næringsliv

– Alle skal jo hjelpe start-upsene, ingen tenker på grown-upsene, sier Bård Eker.

Han er mest kjent for å designe og selge biler, motorsykler og båter, under merkenavnene Koenigsegg, Ducati og Hydrolift. Men gjennom Eker Design selger han og hans rundt 25 ansatte hjelp til design av produkter og prosesser til bedrifter. Og nå er de på jakt etter voksne bedrifter som vil ha støtte og hjelp.

Liten risiko

– For oppstartsselskapene er det et miljø, det er nettverkstreff, det er støtteordninger og det er investorer. Alle heier på dem, Og det er veldig bra det, altså, sier Bård Eker.

– For hva med de etablerte bedriftene, grown-upsene? De går kanskje rimelig greit, de har holdt på en generasjon eller to, de har liten risiko, men utnytter heller ikke potensialet sitt., sier han.

– Utfordringen er at de fleste bedriftslederne ikke ser dette selv. Vår styrke ligger i å se situasjonen utenfra, og foreslå grep som gir helt nye muligheter for bedriften.

– Små og mellomstore bedrifter er av de viktigste drivkreftene bak norsk verdiskapning, men de har ofte utfordringer med lav vekst og omstilling, sier han.

Eker Group

(Mill. kr)20182017
Driftsinntekter115,9121,9
Driftsresultat−16,2−6,7
Resultat før skatt1,9−13,1
Årsresultat3,8−17,6


Består blant annet av selskapene Eker Design, Hydrolift, Eker Performance, Epiguiard og Bård Eker Assets.

Vil ha kandidater

Gjennom programmet Eker Express jakter Eker Design i samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling nå etter kandidater til et industriprogram som inkluderer designhjelp fra Eker Design. Hensikten er at også små og mellomstore, og etablerte bedrifter, skal øke produktiviteten, verdiskapningen og konkurransekraften.

Programmet har i utgangspunkt søknadsfrist 1. november, men det åpnes opp for å vurdere kandidater som melder seg litt etter fristen.

– Stiftelsen Teknologiformidling ser på design som en nødvendighet for alle SMB-bedrifter i dagens marked, sier Grete Hals i Stiftelsen Teknologiformidling. 

– Derfor synes vi det er spennende at flere bedrifter kan dra nytte av den kompetansebasen Bård Eker har bygget opp. 

Tilsammen har Stiftelsen Teknologiformidling bevilget 5 millioner kroner til å støtte bedrifter gjennom Eker Express-programmet. 

Prøveår

Et ti-talls bedrifter har så langt vært med på pilotprogrammet, som har holdt på et drøyt år.

– Det har først og fremst vært en prøveår, men jeg håper jo at prosjektet kan fortsette, sier Eker. 

Deltakerne i prosjektet får en workshop hos Eker Design, halv pris på et forprogram på 250 timer, og så kan de få støtte på opptil 1,5 millioner kroner fra Stiftelsen Teknologiformidling til videreutvikling. Den bedriften som ansees å ha størst potensial, kan også vinne et komplett produktutviklingsløp frem til kommersialisering.

Stiftelsen Teknologiformidling

Stiftelsen Teknologiformidling er en uavhengig stiftelse, som tidligere gikk under navnet Teknologisk institutt. Selskapet Teknologisk Institutt, og selskapsnavnet, ble solgt til nederlandske Kiwa i 2015 for drøye 200 millioner kroner.

Stiftelsen støtter små og mellomstore bedrifter gjennom delfinansiering av forbedringsaktiviteter. Hensikten er at stiftelsens midler skal komme til nytte og fremme teknologiutvikling i norsk næringsliv.

Stiftelsen Teknologiformidling støtter blant annet programmene:

  • Eker Express med Eker Design
  • Produktivitetsspranget med Lean Forum Norge
  • Hardware Lab med StartupLab
  • Katapult-katalysator med Norsk Katapult

– Vi har en pott som vi håndterer sammen med Stiftelsen Teknologiformidling, og så prøver vi å bruke pengene der de har mest nytte, sier Eker.

Han tror støtten bidrar til at flere kan være interessert i å være med.

– Vi mennesker er jo litt rare, vi kommer løpende når det er salg. Og her er det jo noe av det som er gratis, sier han.

– Men dere tar betalt for deler av det også. Tjener Eker Design penger på dette?

– Foreløpig har det vært et tapsprosjekt for oss. Vi bruker gjerne mer tid og energi enn vi kanskje hadde tenkt, det blir jo gjerne sånn når du har tro på et prosjekt eller en bedrift, sier Eker.

Underskudd

– Flere av dine egne selskaper, som Hydrolift, har jo en historie med mange underskudd bak seg. Du tror ikke de som skal få råd fra dere blir skeptiske på grunn av det?

– Det andre kaller tap, kaller jeg i mange tilfeller investeringer, sier Eker.

Det andre kaller tap, kaller jeg i mange tilfeller investeringer
Bård Eker

– Skal man få til noe i min verden, så må man satse. I den skolen jeg har gått har jeg lært at man må utvikle ting først, og så tjener man penger etterpå. Og noen ganger tar det tid før det man har utviklet bidrar til inntekter, sier han.

Han har med andre ord et avslappet forhold til underskudd.

– Jeg er født naken, og kommer til å dø naken. I mellomtiden vil jeg heller gjøre morsomme ting og skape arbeidsplasser, enn å sitte i solen i Spania og drikke paraplydrinker. Og så får regnskapene bli som de blir, sier han.

– Det var en periode jeg hadde mange penger i banken, og det var ganske kjedelig. 

– Jeg er nok motsatt av de fleste investorer, som vil la gründerne ta all risikoen, jeg elsker risiko. Nettopp derfor synes jeg også at det er så morsomt med disse selskapene.

Aksjegevinst

For Eker Group investerer også ofte i bedriftene de gjennomfører prosjekter for, dersom det er spennende nok.

– Noe blir det penger av, og noe blir det ikke penger av, sier han.

Noe blir det penger av, og noe blir det ikke penger av
Bård Eker

I fjor ble det penger. I konsernregnskapet er det bokført «annen finansinntekt» på 36,7 millioner kroner, som er gevinst etter salg av aksjer.

– Vi solgte oss ut av flere ulike selskaper i fjor. Det kommer et tidspunkt hvor man får for mange prosjekter, og timingen er riktig, sier han.

– Vi er nok best på de første girene i girkassen, når prosessene er i startfasen. Når alt er ferdig, og det er snakk om salg og markedsføring, da er det bedre at noen andre tar over, sier han.

Den største gevinsten Bård Eker har cashet inn var da han solgt  projectiondesign, som han selv etablerte sammen med 3 andre, til PE-selskapet Hercules i 2009.

bård eker
stiftelsen teknologiformidling
hydrolift
Nyheter
Tjenester
Næringsliv