18 av 20 høyesterettsdommere er Oslo-utdannet

18 av 20 høyesterettsdommere har sin utdanning fra Oslo, mens 17 av dem har mesteparten av yrkeserfaringen derfra. Tretten av dem er oppvokst i Oslo-området.

OSLO: Landets hovedstad er godt representert i Høyesterett. Foto: NTB Scanpix
Næringsliv

Det viser en kartlegging NRK har gjort i forbindelse med at det skal ansettes en ny dommer til Høyesterett.

Professor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen mener mange av dagens dommerne kommer fra samme sosiale kretser.

– Det er veldig spesielle ting som er felles for alle høyesterettsdommere, som gir sterk grunn til å mistenke at man legger vekt på for snevre kriterier, sier han.

Professor ved Universitetet i Oslo, Malcolm Langford, har jobbet med analyse av juridiske eliter, dommeratferd og domstoler. Han sier det er forsket mye på selvrekruttering og at man ikke kan utelukke at det skjer i Høyesterett.

– Det kan hende at det foregår en ubevisst diskriminering i ansettelsen og karriereutviklingen. Selv om vi prøver å ikke diskriminere, så skjer det i praksis, sier professoren til NRK.

Professor og tidligere dekan ved det Juridiske fakultetet i Oslo, Dag Michalsen sier man burde finne nye måter for å hindre at bakgrunnen dommere ikke blir for lik.

– Et problem er at det er en veldig sterk Oslo-dominans over retten fra før av. Oslo har blitt rettens sentrum. Det er klokt å finne mekanismer som motvirker denne sterke Oslo-dominansen, sier Michalsen.

karriere
dommere
høyesterett
Nyheter
Næringsliv