Laksen drar lasset hos Grieg

Grieg Gruppen fikk et resultat på en drøy milliard kroner før skatt i fjor takket være solid inntjening i Grieg Seafood.

STYRELEDER: Grieg Gruppens styreleder Elisabeth Grieg, her under et foredrag på studentforeningen Mannhullets skipskonferanse i Trondheim.  Foto: Leikny Havik Skjærseth
Næringsliv

– Vi anser 2019 som et godt år for gruppen, sier styreleder Elisabeth Grieg i toppselskapet Grieg Maturitas i en kommentar til tallene.

Hun er imidlertid mer opptatt av utfordringene corona-pandemien skaper nå enn av resultatene i fjor og viser til at inneværende år har startet på en måte som ingen hadde kunnet forutse:

- Vår følger situasjonen tett, men det er fortsatt usikkerhet om omfanget og varigheten av effektene viruset vil ha på internasjonal handel og økonomi, sier Elisabeth Grieg.

Hun vil ikke gi seg til å spå om hvor lang tid det kan ta før forholdene normaliserer seg.

Driftsinntektene i fjor økte med nesten 9 prosent til 10,6 milliarder kroner, mens driftsresultatet var tilnærmet uendret sammenlignet med foregående år og endte på vel 1,2 milliarder kroner.

515 millioner kroner av årsresultatet på 779 millioner kroner tilhører minoritetsinteressene. Det skyldes eiersammensetningen i det børsnoterte oppdrettsselskapet Grieg Seafood.

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen i gruppen 7,9 milliarder kroner, som tilsvarer en egenkapitalandel på 47 prosent.

Vil vokse

I Grieg Seafood kom slaktevolumet i fjor opp i 83.000 tonn, mens målsettingen er at produksjonen skal økes til et samlet slaktevolum på 150.000 tonn i 2025. Driftsinntektene var 8.428 millioner kroner og resultatet før skatt 1.062 millioner kroner.

Tørrlastrederiet Grieg Star bedret resultatet som følge av kostnadsreduksjoner og løpende forbedringstiltak. I tillegg drar selskapet nytte av stordriftsfordelene i pool-selskapet G2 Ocean, der Griegs tørrlastskip nå drives kommersielt og markedsmessig sammen med Kristian Jebsens Gearbulk-flåte bestående av tilsvarende fartøyer.

For shipping-delen av konsernet kom inntektene i 2019 opp i halvannen milliard kroner, mens resultatet før skatt ble forbedret fra minus 133 til minus 64 millioner.

I Grieg Gruppen inngår også skipsmeglerforetaket Grieg Shipbrokers, som nå møter et utfordrende marked globalt, men som drar nytte av økt aktivitet innenfor kjøp og salg av tonnasje.

Grieg Logistics fortsetter å investere i salg av digitale tjenester og systemer til havner og terminaler gjennom Grieg Connect, men resultatet er negativt påvirket av lavere aktivitet fra agenturtjenestene.

Stiftelse eier 25 pst.

Selskapet Grieg Green styrket i fjor sin posisjon som en av de få aktørene som tilbyr bærekraftig resirkulering av skip og rigger ved utvalgte verft hvor alle miljø- og utslippskrav i bransjen imøtekommes.

For Grieg Investor ble fjoråret selskapets beste noensinne både inntjenings- og resultatmessig, samtidig som antall kunder økte.

Gruppens finansielle investeringer koordineres av nyetablerte Grieg Kapital.

Grieg-stiftelsen eier 25 prosent av aksjene i gruppen og har siden etableringen utbetalt cirka 640 millioner kroner til gode formål innen utdannelse, musikk og kultur, medisinsk forskning og andre prosjekter.

Fjorårets utdelinger beløper seg til 44 millioner kroner.

Søsknene Elisabeth, Elna-Kathrine, Camilla og Per Grieg jr. og deres familien eier resten av aksjene gjennom sine resektive selskaper.

Tilsammen er det 1.960 ansatte i gruppen.

GRIEG GRUPPEN

(Mill.kr.)20192018
Driftsinntekter10.609,49.739,4
Driftsresultat1.210,11.178,8
Resultat før skatt1.035,7925,5
Årsresultat778,5685,1
grieg gruppen
grieg seafood
grieg star
elisabeth grieg
Nyheter
Næringsliv