Litt skuffende signaler fra Europa

Blandede signaler fra Tyskland og eurosonen.

FREMTIDEN: ZEW-indeksen forteller om fortsatt usikkerhet i Tyskland. Foto: Dreamstime
Næringsliv

ZEW-fremtidsindeksen i Tyskland var 59,3 poeng i juli, ned fra 63,4 poeng foregående måned.
Ifølge Direkt Makro var det på forhånd ventet en indeks på 60 poeng.

Vurderingen av den nåværende situasjonen var -80,9 poeng, opp fra -83,1 poeng i juni. Det var på forhånd ventet en indeksverdi på -65 poeng.

Indeksen fremkommer ved at inntil 350 investorer og analytikere blir spurt om utsiktene for tysk økonomi det nærmeste halvåret. 

En positiv verdi indikerer at et flertall av økonomene er optimistiske med tanke på utsiktene, mens en negativ verdi indikerer at flertallet er negative. Indeksen regnes ifølge TDN Direkt å være en ledende indikator for utviklingen i eurosonen fremover.

Industriproduksjonen steg

Den sesongjusterte industriproduksjonen i eurosonen steg med 12,4 prosent på månedsbasis i mai. På årsbasis var industriproduksjonen ned 20,9 prosent.

På forhånd var industriproduksjonen, ifølge Direkt Makro, ventet opp 15 prosent på månedsbasis og ned 20 prosent på årsbasis.

zew
Nyheter
Næringsliv
Børs