Sørenga-utbygger skeptisk til kontorbygg

Urbanium tjente stort på salg av tomter i fjor. Nå ønsker selskapet å tenke nytt rundt hvordan de forvalter formuen.

GENERASJONSSKIFTE: Espen Pay overlater driften til sønnen Andreas. Foto: Andreas Pay
Næringsliv

I desember i fjor solgte Urbanium Gruppen tomtebanken og datterselskapet Urbanium til svenske Bonava for 600 millioner kroner. Adm. direktør Andreas Pay er klar på at salget var en god beslutning.

– Bakgrunnen for salget var at vi satt med en sterk tomtebank, men innså at det å realisere potensialet ville kreve en større organisasjon og systemer som vi ikke har, sier Andreas Pay.

Urbanium Gruppen eies av Sørenga-utbygger Espen Pay sammen med hans barn, og familien valgte å ta ut et utbytte på 100 millioner kroner i fjor. Resultatet samme år ble 237,5 millioner.

URBANIUM GRUPPEN

  • Eiendomsutviklingselskap som blant annet stod for utbyggingen av Sørenga
  • Etablert i 2003 av Espen Pay
  • Sønnen Andreas Pay ble satt inn som ny adm. direktør i 2019
  • Eies 100 prosent av Pay-familien

Livet etter Sørenga

I 2017 ferdigstilte Urbanium Gruppen siste del av utbyggingen av det nye boligområdet Sørenga rett ved operaen, og Espen Pay ledet utbyggingen. Etter prosjektet ble ferdig lar han nå sønnen ta over, og Andreas Pay gikk inn i stillingen som ny adm. direktør i fjor. Selskapet er nå midt i prosessen med å omstille virksomheten og reinvestere kapitalen. 

– Etter salget har fokus vært på å bygge opp investeringsvirksomheten og få riktig størrelse på organisasjonen. I den forbindelse har vår finansdirektør Karen Marie Vasli, overtatt ledelsen av næringsvirksomheten som også skal vokse. 

Skeptisk til kontorbygg

Andreas Pay er skeptisk til at lønnsomheten i bygging og drift av kontorbygg vil fortsette og spår hodebry for utleiere og bygger.

– Før corona var jeg skeptisk til den lave avkastningen over renten for kontorbygg i Oslo relativt til andre nordiske storbyer. Renten er nå ned halvannen prosent og vil kunne være lave lenge, men jeg er usikker på om transaksjonsyieldene vil følge etter. Kanskje er markedet korrekt priset nå. Siden vi ikke helt kjenner til de lengre konsekvensene i arbeidsmarkedet og etterspørselen etter kontorarealer, har vi nå en avventende posisjon og ønsker å sitte på tørt krutt en stund fremover.

Endrer strategi

Urbanium Gruppen har valgt å ha en forsiktig tilnærming til det urolige markedet, og valgte å selge seg ut av sine aksjeposter. 

– I et marked med stadig lavere avkastningskrav og høyere verdsettelser, vil transaksjoner bli en enda viktigere verdidriver for oss, både innenfor eiendom og egenkapitalinvesteringer.

Selskapet har nå valgt å aktivt forvalte aksjeporteføljen selv, med adm. direktør Andreas Pay selv i spissen.

– Siden 2005 og frem til jeg begynte i Urbanium har jeg jobbet i investeringsbanker og derfor har vi valgt å bygge opp en betydelig investeringsportefølje. Helt i begynnelsen av coronakrisen solgte vi oss ut av mer eller mindre alle aksje- og obligasjonsfond. Fra slutten av mars har vi aktivt investert i enkeltaksjer og det har så langt vært en bra strategi, sier Andreas Pay.

På jakt etter ny eiendom

Tross en mer aktiv rolle i forvaltning av egne finansielle instrumenter skal selskapet også fortsette med eiendom. 

– Akkurat nå fokuserer vi på optimalisering av eiendomsporteføljen, vi rehabiliterer en kontoreiendom bak slottet som skal stå klar tidlig neste år og vi er midt i reguleringen av et stort prosjekt i Sørumsand sentrum. Vi har også kjøpt halvparten av en stor logistikkeiendom på Gjelleråsen. Utover dette vurderer vi løpende muligheter.

Urbanium Gruppen eier også i likhet med Stabell Eriksen-familien tomter på Høvik. De planlegger å påbegynne reguleringsprosessen der nå som det har blitt vedtatt å begynne E18 utbyggingen vestover.

Satser på startup og PE-fond

Selskapet gikk også i fjor inn i to startup-selskaper og tenker at dette kan være en kilde til fremtidig avkastning.

– Før salget av Urbanium var jeg med på å finansiere oppstarten av Porterbuddy og Unloc, og nå har vi også gått inn i Skyfall Ventures for å ligge tett på startup-miljøet. I større finansielt omfang har vi gjort kommitteringer til både norske og internasjonale PE-fond. Jeg forvalter til daglig aktivt en verdipapirportefølje bestående av norske og utenlandske aksjer og obligasjonsfond.

Grunnlegger Espen Pay er ikke helt ferdig i Urbanium Gruppen, selv om sønnen tar over driften.

– Jeg er fortsatt styreleder i Urbanium Gruppen og jobber med enkelte prosjekter, så jeg følger jo med. Det viktigste for meg er at vi fortsatt tjener penger, sier Espen Pay over telefon til Finansavisen.

espen pay
andreas pay
sørenga
kontorbygg
Nyheter
Næringsliv