– Gründere er blitt de nye heltene

Innovasjon Norge har doblet tilskuddet til nyetableringer og tredoblet tilskuddet til etablerte bedrifter etter 12. mars i år. 

TREDOBLER: Daglig leder Håkon Haugli i Innovasjon Norge mener flere selskaper lykkes på grunn av mer offentlig støtte.  Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge
Næringsliv

Norges gründervirksomheter har vokst i omfang de seneste fem årene. 

– Vi ser at Norge har lykkes godt med entreprenørskap de siste fem årene. Utfordringen nå er å bidra til at flere av disse vokser, sier adm. direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

– Det er en helt annen situasjon enn vi så for fem år siden. Da var vi langt bak land det var naturlig å sammenligne oss med, fem år senere er vi helt i par med disse landene og har et velfungerende økosystem for grundere.

Adm. direktør Per Einar Dybvik i StartupLab sier seg enig med Haugli. 

– Det er blitt en sosial aksept for å bli gründer hvor politikere, media og etablert næringsliv heier frem gründerne på en helt annen måte enn for noen år tilbake, sier han. 

– Gründere er blitt de nye heltene og ikke lenger raringene som ikke får seg en skikkelig jobb.

INGEN RARING: Adm. direktør i StartupLab Per Einar Dybvik mener gründerne er de nye heltene. Foto: Aspiro

Tilskuddsboom

Mellom 12. mars og 26. juli i år har Innovasjon Norge gitt ut 1,4 milliarder kroner til nye oppstartsbedrifter i Norge. Dette er en økning på 850 millioner fra samme periode i fjor. Antallet foretak som fikk støtte er mer enn doblet i samme periode. Etableringsstøtten i denne perioden er kun 200 millioner lavere enn det samlede utgitte beløpet til nyoppstartende gründere i hele 2019.  

– Både investorer og kunder satte bremsene på samtidig under corona. Dette rammet oppstartbedriftene særlig hardt, siden de er avhengige av investorer som kan ta risiko og oftest har få kunder i en tidlig fase, sier Haugli.

Innovasjon Norge har i samme periode hatt en tredobling i tildelte midler for etablerte bedrifter. Fra å gi ut 1,37 milliarder kroner i inneværende periode for 2019, har selskapet i samme periode gitt ut 3,88 milliarder i år.  

– Gründervirksomhet er ikke blitt mindre viktig enn det var, det har tvert imot blitt viktigere. Vi er i dag svært sårbare for en svikt i oljeprisen. Med en såpass lite differensiert næringskultur blir det viktigere med nye bedrifter i ulike næringer. Det vises i en krisesituasjon som den vi akkurat har vært igjennom, sier han. 

Risikovillig kapital

– I en slik tørkeperiode er det mindre risikovillig kapital. Kriteriene til Innovasjon Norge er de samme som før krisen. Selskapet får to femtedeler fra oss, og tre femtedeler fra private aktører eller egne lommer. Gründerne bærer dermed en god del av risikoen på egne skuldre, sier Haugli. 

Nedleggelsesåret 2019

I fjor ble det etablert over 40.000 nye foretak i Norge, dette er en tangering av oppstarter fra 2018. Til forskjell fra oppstartede selskap, har nedlagte foretak doblet seg fra 2018 til 2019. Fra 33.000 nedlagte foretak i 2018, har tallet økt dramatisk i 2019. Hele 66.000 selskap ble nedlagt i 2019.