Skeie snudde minus til pluss

Bjarne Skeies tre hovedselskaper tjente 41,3 millioner kroner i fjor takket være utviklingen i eiendom og et bedre aksjemarked. 

OLJESERVICEGRÜNDER: Bjarne Skeie har vært initiativtager til en rekke selskaper innen rigg og oljeservice og sto blant annet bak etableringen både av Ocean Rig og Sinvest. Foto: Ivan Kverme
Næringsliv

Resultatet etter skatt var 74,7 millioner kroner bedre enn i 2018, da Skeie Capital Investment, Skeie Technology og Skeie Eiendom i Kristiansand hadde et samlet minus-resultat på 33,4 millioner kroner.

Av regnskapene fremgår det at den bokførte egenkapitalen i fjor passerte 2 milliarder kroner, hvorav nesten 55 prosent ligger i Skeie Capital Investment og resten er noenlunde likt fordelt på Technology og Eiendom.

Kontantbeholdningen beløp seg ved årsskiftet til 547 millioner kroner.

Frifunnet i Høyesterett

Høyesterett frifant i mars i år Skeie Technology for statens krav om betaling av et skattekrav i forbindelse med leterefusjon på 424 millioner kroner til datterselskapet Skeie Energy/E&P Holding.

Det fremgår av årsberetningen at selskapet har hatt et omfattende arbeid med å imøtegå Finansdepartementets krav, som styret mener var urettmessig.

Frifinnelsen kom etter at Technology i fjor vår i Borgarting lagmannsrett ble dømt til å betale 361 millioner kroner til staten. Dommen ble anket.

Bakgrunnen for saken er seismiske data som E&P Holding kjøpte av seismikkselskapet TGS i 2009-2010 og en morselskapsgaranti fra Technology.

Har økt i rentepapirer

Ved årsskiftet satt Skeie-gruppens hovedselskaper med cirka 870 millioner kroner i aksjer, fond og obligasjoner. Skeie Capital Investment har redusert sine plasseringer i aksjer endel de siste to årene, samtidig som eksponeringen i rentemarkedet er økt.

Før skatt satt Capital Investment igjen med et resultat på 18,2 millioner kroner i fjor, en fremgang på 56,8 millioner kroner.  Det forklares med en positiv utvikling på selskapets verdipapirer, utbytter fra aksjer og renteinntekter.

Viruspandemien har preget og endret markedene, og frem til 1. april var verdien av porteføljen ifølge årsberetningen redusert med cirka 10 prosent.

I Technology ble resultatet negativt også i fjor, noe styret skriver skyldtes en kombinasjon av verdinedgang på selskapets investeringer og kostnader i forbindelse med tvisten med staten.

Tror på oppgang

Technology fortsatte i fjor å investere i energimarkedet gjennom omsettelige og børsnoterte verdipapirer.

Det vises til at det er utfordringer innen rigg- og oljeservicebransjene, mens det ser mer positivt ut i deler av området fornybar energi.

Pandemien og det store prisfallet i olje hadde redusert verdiene i Technology med ytterligere rundt 20 prosent i løpet av første kvartal.

På kort sikt ser Skeie økt usikkerhet, men på lengre sikt venter han og styret at korreksjonen vil gi økte verdier gjennom en positiv verdiutvikling på investeringer. Dette gjelder også energirelaterte papirer.

Stor i eiendom

Skeie driver også en betydelig eiendomsvirksomhet gjennom Skeie Eiendom, som leverte bedre resultater i fjor enn foregående år.

Selskapet har store engasjementer i Kristiansand og bydelen Vågsbygd, der det pågår utviklingsprosesser både for nærings- og boligbygg, og har dessuten eierinteresser i eiendom i Klaipeida i Litauen.

Til tross for resultatfremgangen velger Skeie ikke å utbetale utbytter i noen av hovedselskapene i gruppen etter fjoråret.

SKEIE CAPITAL INVESTMENT

(Mill.kr)20192018
Driftsinntekter54,5100,2
Driftsresultat7,2−37,2
Resultat før skatt18,2−38,6
Årsresultat15,1−39

SKEIE TECHNOLOGY

(Mill.kr)20192018
Driftsinntekter6,512,7
Driftsresultat−23,9−83,4
Resultat før skatt−25,7−39,1
Årsresultat−22,7−36,6

SKEIE EIENDOM

(Mill.kr)20192018
Driftsinntekter191,9265,4
Driftsresultat59,647,8
Resultat før skatt46,240
Årsresultat48,941,2
bjarne skeie
skeie capital investment
skeie technology
skeie eiendom
kristiansand
vågsbygd
klaipeida
litauen
Nyheter
Næringsliv
Finans
Børs