Konkurransetilsynet varsler stans av Schibsteds bil-oppkjøp

Konkurransetilsynet vurderer å gripe inn mot foretakssammenslutningen mellom Schibsted og Nettbil.

VURDERING: Konkurransetilsynet varsler stans av Schibsted-oppkjøp.  Foto: Konkurransetilsynet
Næringsliv

Konkurransetilsynet vurderer inngripen i Schibsted-oppkjøpet. Tilsynet mener at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i markedet for nettbasert formidling av bruktbiler og gi forbrukerne et dårligere tilbud.

Både Schibsted  og Nettbil tilbyr begge tjenester innen formidling av kjøp og salg av bruktbiler gjennom nettbaserte plattformer. Schibsted eier markedsplassen Finn, mens Nettbil tilbyr en nettbasert auksjonsløsning for bruktbiler som selges fra privatpersoner til bilforhandlere.

Partene har i dag fått varsel om at Konkurransetilsynet vurderer å stanse oppkjøpet.

– Det norske markedet for nettbaserte formidling av bruktbiler har få aktører med Finn som den klart største aktøren i Norge. Nettbil er en nyere aktør i markedet som har hatt en sterk vekst de siste årene. Det er Konkurransetilsynets oppfatning at oppkjøpet fjerner det økende konkurransepresset Nettbil utøver på Finn, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

Gjennom foretakssammenslutningen vil markedet for nettbasert formidling av bruktbil bli ytterligere konsentrert.

Konkurransetilsynet understreker at dagens varsel om mulig inngrep ikke er et endelig vedtak.

Etter konkurranseloven har selskapene nå 15 arbeidsdager på å kommentere Konkurransetilsynets vurderinger i varselet. Tilsynet har deretter 15 arbeidsdager til å treffe endelig vedtak i saken.

schibsted
Nettbil
Nyheter
Næringsliv
Børs