Wilhelmsen kjøper Olavsvern

Wilh. Wilhelmsen Holding kjøper den tidligere marinebasen Olavsvern i Tromsø.

FÅR NYTT LIV: Basen ble avviklet i 2009 og solgt til private investorer i 2013. Nå skal Wilhelmsen-gruppen sørge for ny aktivitet i samarbeid med Forsvaret. Foto: WilNor Governmental Services
Næringsliv

 

Kjøpet skjer gjennom via datterselskapet WilNor Governmental Services' WGS Properties. Transaksjonen omfatter 66 prosent av aksjene i basens eier, Olavsvern Group.

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen er en av dagens Olavsvern-eiere som blir med videre, ifølge avisen Nordlys. I dag eier han 45,5 prosent av Olavsvern AS gjennom sitt heleide investeringsselskap Triko. 

STORE AREALER Basen består av et fjellkompleks på 25.000 kvadratmeter pluss 13.000 kvadratmeter kaserner, kontorer og verksteder. Foto: WilNor Governmental Services

Vil ikke oppgi pris

Styreleder Benedicte Teigen Gude i WilNor Governmental Services sier at «partene er enige om ikke å si noe konkret om pris».

I en SMS til Nordlys skriver Wilhelmsen at han kun har én kommentar til fredagens nyhet: «Arbeidsplasser og ringvirkninger».

Olavsvern ble i 2013 solgt av Forsvarsbygg for 38,1 millioner kroner til private investorer i Tromsø. Da hadde Forsvaret gjennom mange år brukt tilsammen fire milliarder på anlegget i fjellet. Taksten var den gangen på 105 millioner kroner.

I årsregnskapet for 2019 har Olavsvern AS bokført tomter, bygninger og anlegg til 46,1 millioner kroner.

Samarbeider med NATO

Wilhelmsen-selskapet samarbeider fra før av med Forsvaret og NATO innen logistikk. Oppkjøpet setter ifølge en melding om handelen WilNor Governmental Services i stand til å levere et enda bredere spekter med tjenester til militære samarbeidspartnere.

WilNor Governmental Services, som ble etablert i 2015, har flere kontrakter med Forsvaret og NATO-allierte som gjennomfører øvelser i Norge. Avtalen omfatter transport, lagring, overnatting, forsyninger, drivstoff og etablering av midlertidige brakker, foruten flere forsyningsbaser langs norskekysten.

– Olavsvern er et fantastisk tilskudd til oss i Nord-Norge, lokalisert nær Tromsø, sier Wilhelmsen-selskapets adm. direktør Vidar Hole.

– Basen komplementerer vår kjede av forsyningsbaser langs kysten i daglig bruk til støtte for militære operasjoner og beredskap, sier han.

Under den kalde krigen spilte Olavsvern en viktig rolle som logistikkanlegg, kommandosenter og fremskutt operasjonsbase for militære styrker som opererte i arktiske farvann.

Skal oppgraderes

Anlegget ble brukt som som base for norske og allierte ubåter og torpedo- kanon- og missilbåter fra 1967. Frem til 2002 var det orlogsstasjon, og ble senere en forsyningsbase underlagt Haakonsvern i Bergen.

Planen er gradvis å oppgradere infrastrukturen og tilby en attraktiv base på Olavsvern for militære formål. Den nye majoritetseieren har allerede sikret seg sin første kontrakt med Nederlands marinekorps, som skal bruke Olavsvern som anlegg for vintertrening. 

– I overskuelig fremtid vil imidlertid sivil virksomhet på Olavsvern sameksistere med militær bruk, sier Hole.

Basen består av et fjellkompleks på 25.000 kvadratmeter, inkludert et fjellbasseng med tørrdokk for konvensjonelle ubåter pluss kaier. I tillegg kommer 13.000 kvadratmeter kaserner, kontorer og verksteder.

Basen ble avviklet i 2009 og solgt til private investorer i 2013.

wilh. wilhelmsen
WWI
benedicte teigen gude
olavsvern
tromsø
nordlys
forsvarsbygg
nato
vidar hole
wilnor governmental services
Nyheter
Næringsliv