KjøpLogg inn

Trenger 66 prosent flere med IKT-utdannelse

I 2030 vil det være behov for 40.000 flere med IKT-utdanning i Norge.

Publisert 26. jan. 2021 kl. 12.16
Oppdatert 26. jan. 2021 klokken 12.23
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 337 ord
IKT-KOMPETANSE: Det ble opprettet 2.300 nye studieplasser innen IKT i Norge i 2019, men behovet er langt større, viser en fersk rapport. Foto: Dreamstime

Etterspørselen etter IKT-kompetanse øker kraftig i alle næringer de kommende årene, og frem mot 2030 kommer Norge til å trenge 66 prosent flere arbeidstakere med IKT-utdannelse, fremgår det av en fersk rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet på oppdrag av Abelia, IKT-Norge, NITO, Digital Norway, Tekna, Negotia og El og IT Forbundet.

Kapasiteten i utdanningssystemet må derfor økes raskere og det haster, heter det.

For få studieplasser

Antall studieplasser har økt, men ikke nok til å dekke etterspørselen over tid. I 2019 var det 2.300 plasser i 2019 og i løpet av 2020 ble det opprettet 260 ekstra plasser, som tiltak for å øke utdanningskapasiteten under coronakrisen, men disse plassene er midlertidige.

I 2019 ble det uteksaminert 3.250 studenter fra videregående og høyere IKT-utdanning i Norge. Uten ytterligere økning i antall studieplasser vil antall uteksaminerte kandidater flate ut på drøyt 4.000 årlig fra 2024.

Trenger 1.760 plasser

Analysen viser at det trengs minst 1.760 nye permanente studieplasser i år for å kunne dekke behovene mot 2030. I tillegg er etter- og videreutdanning viktig for å vedlikeholde og utvikle kompetansen i et fagfelt som IKT, der teknologien stadig endres, konkluderes det med.

Noen fakta om IKT-næringen i Norge

84 000 jobber i IKT-næringene. Disse næringene har vokst tre ganger så raskt som annet næringsliv de siste årene (målt i antall sysselsatte). Veksten fortsatte gjennom 2020 i motsetning til nesten alle andre næringer.

56 000 har formell IKT-utdanning. De siste ti årene har sysselsatte med IKT-utdanning økt med 40 prosent, mens den generelle sysselsettingsveksten har økt med 8 prosent. Veksten kommer i de fleste næringer.

82 000 jobber i IKT-yrker. 1 av 3 som jobber i IKT-yrker har formell IKT-utdannelse i bunn.

Over 3 000 ubesatte IKT-stillinger i 2020 (NAVs bedriftsundersøkelse).

3 av 4 NHO-bedrifter hadde et udekket behov for IKT-kompetanse i 2020 (NHOs kompetansebarometer).

Intervjuer gjort i forbindelse med denne rapporten avdekker at behovet for spisskompetanse er prekært.

IKT er næringsaktivitet med høyere enn gjennomsnittlig verdiskaping enn annen næringsvirksomhet. Det direkte tapet i verdiskaping utgjør 435 mill. i 2019, men uten tiltak kan det direkte tapet stige til over 2 mrd. i 2030.