Stein Erik Hagen fortsetter som styreleder i Orkla

Styret i Orkla har gjenvalgt Stein Erik Hagen som styreleder. Dette var i tråd med valgkomiteens innstilling.

GJENVALGT: Stein Erik Hagen. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Stein Erik Hagen har vært styreleder i selskapet siden 2006 og ble gjenvalgt for ett år på generalforsamlingen i fjor.

Nå har styret på nytt valgt Hagen som styreleder.

Orklas konsernstyre består av sju aksjonærvalgte medlemmer og fire valgt blant de ansatte.

Hagen har sittet i Orklas styre siden 2004.