Næringsminister Iselin Nybø lanserer Statens eierrapport for 2020. Eierrapporten handler om statens eierskap i 74 selskaper, med til sammen 333 906 ansatte. Årsrapporten gir en oversikt over viktige hendelser i 2020, økonomisk utvikling og vesentlige nøkkeltall.