Nå vil de ta over tømmingen selv

Nye tall for Fagforbundet viser at stadig flere kommuner tar tilbake renovasjonstjeneste fra private tilbydere, og gjeninnfører kommunal drift.

Travle renovasjonsarbeidere henter Rodeløkka-beboernes søppel mandag formiddag. Søndag ble det klart at Oslo kommune overtar søppelhentingen fra Veireno. Foto: Foto: NTB scanpix
Offentlig

Stadig flere kommuner har tatt tilbake kommunal drift av velferdstjenester. Nå er det hele 109 kommuner på fastlandet, samt Svalbard, som har tatt tilbake driften av renovasjonstjenester fra kommersielle aktører, viser tallene.

– Vi ser at det er en økende tendens til at norske kommuner velger bort kommersielle aktører til fordel for egen drift. Dette gir flere fordeler som mindre byråkrati for kommunen, bedre tjeneste for innbyggerne og mer fornøyde ansatte, sier Magnus Marsdal, leder i Manifest Tankesmie.

Konkursene i Veireno, Renonorden og Retur A/S er en av forklaringene på at flere kommuner rekommunaliserer.

En fellesnevner for de 110 kommunene er at de ikke bare har tatt over driften midlertidig etter konkursene, de har også vedtatt å fortsatt drive tjenesten selv permanent.

Blant kommunene som har tatt tilbake driften av egen renovasjon er Oslo, Kragerø, Nordfjord, Solør, Fosen og Setesdal, samt flere interkommunale renovasjonsselskap som betjener flere kommuner.

Fortsatt er det flere interkommunale selskap som ikke har tatt endelig standpunkt til framtidig drift. Særlig gjelder dette i Rogaland og Sogn og Fjordane.

(©NTB)

renovasjon
veireno
Nyheter
Offentlig