Ferd kjøper NRK-tomten

Johan H. Andresens' Ferd kjøper tomten på Marienlyst for minst 3,75 milliarder når NRK flytter til nye lokaler.  

Foto: NTB Scanpix

FORNØYD: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: John Petter Reinertsen

Ferd har inngått en avtale om å kjøpe NRK-tomten når rikskringkasteren flytter hovedkvarteret. Den endelig summen er fortsatt ikke klar, men NRK opplyser i en pressemelding at det er snakk om minimum 3,75 milliarder kroner. Den endelige prisen er avhengig av hvilke reguleringer som blir vedtatt for området. 

Først når reguleringsplanen er ferdig, vil den endelige summer bli klar.

– Vi forholder oss til planprogrammet som ble fastsatt i juni 2019 og ser fram til å videreføre arbeidet med regulering, medvirkning og det brede samarbeidet en slik utvikling krever, sier Johan H. Andresen i Ferd i en pressemelding.

En pris på 3,75 milliarder kroner, vil gi en pris pr. kvadratmeter på 44.000 kroner. Hele tomten er på tilsammen 85 mål. 

– Gir oss tiden vi trenger

– Vi er glade, stolte og ydmyke overfor den oppgaven vi nå står overfor. Vi vil skape en bydel som forener NRKs historie, kunnskapsmiljøene ved Universitetet på Blindern og Oslos behov for å bli en grønnere, mer skapende og inkluderende by. Vi er opptatt av å skape varige verdier både for byen og for området, sier Andresen.

SOLGT: NRK-tomten på Marienlyst i Oslo. Foto: NTB Scanpix

For NRK sikrer salget av tomten på Marienlyst finansieringen av det nye hovedkontoret. Det er fortsatt usikkert hvor NRKs nye hovedkontor skal ligge, men rikskringkasteren håper å finne en passende tomt i løpet av 2020. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier i en pressemelding at de skal skyndte seg sakte med å finne ny tomt. 

Ferd

  • Etablert i 1849 med Tiedemanns Tobakksfabrikk.
  • Har vært i familiens eie siden, og eies i dag av femte og sjette generasjon – Johan H. Andresen og døtrene Katharina og Alexandra. Døtrene eier 42 prosent hver av aksjene.
  • Tobakksfabrikken ble solgt i 1998, og selskapet byttet navn til Ferd i 2001.
  • Eier i dag 10 selskaper. Dette er Aibel (olje, gass og fornybar energi), Elopak (emballasje), Brav (skismøringsprodusent bedre kjent som Swix), Fjordline (fergeselskap), Fürst Medisinsk Laboratorium (analyserer medisinske prøver), Interwell (brønnverktøy til olje- og gassindustrien), Mestergruppen (byggevarehandel og boligbygging), Servi Group (hydraulikksystemer) og Mnemonic (cybersikkerhet).
  • Har også store investeringer i børsnoterte aksjer og fond.
  • Den verdijusterte egenkapitalen er på 33 milliarder.

– Ferd hadde det totalt sett beste tilbudet. Kontrakten med Ferd gir oss den tiden vi trenger for å finne den best mulige tomta for NRK og et godt økonomisk grunnlag for etablering av et nytt bygg, sier Eriksen.

Ifølge NRK har Ferd samarbeidet med Snøhetta i utviklingen av tomten. Ferd har visstnok planer om å bygge 1.200 boliger, med både hageparseller og veksthus på takene.