Beordrer stans av Oceanteam-granskning

Styret i Oceanteam fikk fredag medhold av Bergen tingrett om at den pågående granskningen av selskapet må stanses.

AVSLUTTER GRANSKNINGEN: Bergen tingrett beordrer granskeren til å avslutte undersøkelsene og levere rapporten. Foto: Oceanteam Shipping
Oljeservice

I mer enn halvannet år har Oceanteam vært gjenstand for en offentlig granskning etter at minoritetsaksjonærer i oljeserviceselskapet fikk gjennomslag i Bergen tingrett for sitt krav om å granske selskapet, og dets disposisjoner.

Etter å ha vært gjenstand for en tid- og kostnadskrevende granskning i et drøyt år fikk imidlertid styret i Oceanteam nok. Med generalforsamlingen i ryggen ble det derfor sendt inn en begjæring til Bergen tingrett om å stanse denne.

Nå har tingretten besluttet at granskningen skal stanses og at granskerens rapport skal leveres til retten. Det fremgår av en børsmelding fredag.

Aksjonærene vil bli underrettet om stegene videre etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig, opplyses det i børsmeldingen.

oceanteam
bergen tingrett
granskning
Nyheter
Oljeservice
Børs