Mohn selger aksjer

Frederik W. Mohn reduserer sin eksponering i DOF.

SELGER: Frederik W. Mohn selger aksjer for 760.000 i DOF. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Investor Frederik W. Mohn har, gjennom selskapet Perestroika Industri AS, solgt litt over 1,9 millioner aksjer i DOF. Om vi tar utgangspunkt i onsdagens sluttkurs på 0,39 kroner, frigjorde Mohn 760.000 kroner.

Etter denne transaksjonen har Perestroika Industri litt over 44,6 millioner aksjer i DOF, hvilket gir en eierandel på 14,46 prosent.

For et drøyt år siden takket Frederik W. Mohn for seg i styrene til offshorerederiet DOF og datterselskapet DOF Subsea, og i mai trakk han seg fra samarbeidet med Helge Møgster.

Sammen eide de 48,95 prosent av rederiet gjennom selskapet Møgster Mohn Offshore. Mohns eierandel på 16,45 prosent ble nylig utskilt til selskapet Perestroika Industrier.

dof
frederik wilhelm mohn
perestroika
Nyheter
Oljeservice
Børs