Garanterer for en grønnere offshoresektor

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) vil ha grønnere skip i Nordsjøen og gir nå finansiering til rederier som vil bygge om til batteridrift.

HAR FÅTT INSTALLERT BATTERIPAKKE: Island Commander er ett av fire Island Offshore-skip som er blitt «grønnere».  Foto: Island Offshore
Oljeservice

– Grønn skipsfart er høyt prioritert i hele næringen, sier Vibeke Stray, teamleder for offshore i Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

Selskaper som leverer utstyr og løsninger til havvindprosjekter er blitt en av de største brukerne av GIEK – den statlige forvaltningsbedriften som skal fremme norsk eksport og investeringer gjennom å stille langsiktige garantier.

Garantiinstituttet ønsker imidlertid å treffe bredere, og vil nå også støtte opp under grønne løsninger på eksisterende offshoreskip.

VIL HA GRØNNERE OFFSHORESEKTOR: Vibeke Stray, teamleder for offshore i GIEK. Foto: GIEK

– Vi mener at dette er viktig for å få til grønn skipsfart innen offshoresektoren, men også for å imøtekomme etterspørselen fra oljeselskapene slik at den nyere delen av flåten får jobb, sier Stray.

De seneste årene har GIEK vært med å garantere for lån til hybridløsninger på nye cruiseskip og ferger. Innen offshore har det derimot ikke vært bygget nytt på flere år. Det har det ikke vært marked for.

Offshorenæringen har imidlertid tatt til orde for å ettermontere batteripakker på skipene, noe flere allerede har gjort.

– Vi ser at det er etterspurt i Nordsjøen, sier Stray.

Kan gi kontrakter

For noen uker siden finansierte GIEK sitt første lån for ombygging til batteridrift – for Island Offshore. Rederiet har installert batteripakker fra Kongsberg Gruppen i de tre skipene Island Crusader, Island Commander og Island Clipper. I tillegg holder rederiet på med installasjon på et fjerde skip. To av skipene er finansiert gjennom GIEK.

– Det kan ligge konkurransekraft i dette, sier Island Offshore-sjef Tommy Walaunet.

Til tross for en relativt ung flåte, har Island Offshore valgt å ta i bruk teknologi og utstyr som bidrar til å dra ned utslippene. I tillegg forbedrer det energibruken og -økonomien, og Walaunet tror det også kan være en fordel med «grønnere» skip når man skal by på oppdrag.

– DET ØKER ATTRAKTIVITETEN: Adm. direktør Tommy Walaunet i Island Offshore. Foto: Island Offshore.

– Dette er med å øke attraktiviteten til flåten og sikre kontrakter i et lengre perspektiv, noe vi allerede merker på oljeselskapene. Det har vært et stemningsskifte det seneste året, sier han.

Ikke noe nytt for offshoreindustrien

Rederiets ambisjoner er å følge kravene til utslippsreduksjoner som norske og internasjonale myndigheter fastsetter for industrien. Det vil man ikke klare uten å ta i bruk ny teknologi, mener Walaunet.

– Vi jobber med mange tiltak, men batteri er attraktivt fordi finnes gode finansieringsordninger. Det er kostbart, men det gir et betydelig bidrag, sier han.

Island Offshore-sjefen minner samtidig om at energieffektivitet ikke er noe nytt for norsk offshoreindustri.

– Det er gjort mye med både design, skrog og sjømannskap. Selv har vi redusert utslippene med 25–30 prosent de seneste ti årene, sier han.

En av pionerene på utslippsreduksjoner er Eidesvik Offshore, som installerte miljøvennlige fremdriftssystemer allerede i 1990. Flere av rederiets skip har i mange år gått på flytende naturgass, og batteriteknologi er også blitt en del av tiltakene for å få ned utslippene.

Gjør det mot kontrakt

Å ettermontere en batteripakke i et offshoreskip er gjerne en investering for 20 millioner kroner, men med den finansielle situasjonen mange norske offshorerederier er i, er det ikke nødvendigvis alle som kan løfte dette.

– Hva stiller dere som krav for å gi garantier?

– Det er skjønnsmessig, men det gjelder bare nyere skip, og vi må se at et lån kan tilbakebetales innen en forsvarlig løpetid. Dette kan for eksempel være at skipet får en kontrakt på grunn av batteripakken, sier Stray, og fortsetter:

– Vi ser også på å lånefinansiere. Samtidig er det flere som bidrar. Enova kan for eksempel dekke deler av batteripakken.

Støtteordningen fra Enova er noe Island Offshore har benyttet seg av. Walaunet mener imidlertid det er vanskelig å forsvare investeringene til ombygging om ikke det kan gjøres opp mot en kontrakt. Tre av skipene som har fått batteriteknologi har lange kontrakter med oljeselskapet Lundin.

– Det krever en viss langsiktighet, så primært er fokuset på lange kontrakter og at vi gjør det sammen med kunden. Det er krevende å gjøre dette spekulativt, sier han.

Ifølge Stray i GIEK er det en lang liste av nyere skip som kan ha batteripakker, og det virker å være aktuelt for mange av rederiene som opererer i Nordsjøen. Hun ser også at amerikanske rederier posisjonerer seg for dette.

– Vi ser på enkelte prosjekter, og det kommer stadig forespørsler. Men rederne må klare å betjene lånet, sier hun.