Axxis lanserer redningsplanke

Investorer vil spytte inn minst 12 millioner dollar – hvis en del vilkår er oppfylt.

REDNINGSPLANKE: Axxis Geo Solutions, der Per Sævik-familiens Havila Holding er største eier, jobber hardt for å unngå konkurs. Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

 

Axxis Geo Solutions har i en periode vært i dialog med obligasjonseiere og andre strategiske og finansielle investorer om en restrukturering av gjelden, og som et resultat av denne prosessen har en gruppe finansielle investorer lagt frem forslag om at 12-15 millioner dollar hentes inn i ny egenkapital til kurs 10 øre, går det frem av en børsmelding torsdag.

Denne gruppen har forpliktet seg til å delta med 12 millioner dollar i en slik emisjon, hvis en rekke vilkår er oppfylt.

  • Alle kreditorer (med visse unntak) godtar enten et endelig kontantoppgjør på 15 prosent av sine utestående krav, eller konvertering av gjeld til aksjer på kurs 50 øre.
  • TGS godtar å utsette forfallsdatoen på sitt lån til minst 30. juni 2022.
  • Gjelden til Eksportkreditt blir nedbetalt enten ved salgsprovenyet for fartøyet Naiad, eller gjelden som følger fartøyet.
  • En ekstraordinær generalforsamling som godkjenner konvertering og emisjon.

Vil søke rekonstruksjon

Selskapet, der Sævik-familiens Havila Holding er største eier, skriver videre i meldingen at det har merket seg oppslag i media om en rettslig høring som skal behandle en konkursbegjæring.

«Hvis en frivillig løsning ikke er funnet før den fastsatte datoen for denne høringen, er det selskapets intensjon å søke om en rettslig beskyttet rekonstruksjon før en slik høring finner sted. En slik begjæring er derfor irrelevant», heter det.