Skal hente en kvart milliard for å gjøre opp Seadrill-avtale

Northern Ocean og Seadrill har inngått en avtale om å gjøre opp utestående mellomværender. Det innebærer at Northern Ocean må hente 250 millioner kroner.

INVOLVERT: Seadrill vil i henhold til den nye avtalen beholde netto inntjening fra riggen «West Bollsta» frem til 1. mars. Foto: SEADRILL
Oljeservice

     

Northern Ocean har inngått en innledende avtale med Seadrill om å gjøre opp utestående balanse mellom selskapene, fremgår det av en melding.

Avtalen er betinget av flere forhold, deriblant endringer i avtalen med sikrede långivere, som innebærer avdragslettelser og forskyvning av forfall. Den forutsetter videre at Seadrill får innvilget søknaden om konkursbeskyttelse i USA.

I tillegg innebærer avtalen at Northern Ocean vil hente 30 millioner dollar i en emisjon. Det tilsvarer 250 millioner kroner.

Oppgjøret fordeles på to deler:

  • Northern Ocean vil betale visse kvartalsvise avdrag frem til og med 31. desember 2021. Disse ventes å utgjøre totalt 45 millioner dollar, cirka 380 millioner kroner.
  • Seadrill beholder nettoinntjeningen fra kontrakten til riggen «West Bollsta», gjeldende fra 6. oktober i fjor til 1. mars i år. Fra 1. mars vil nettoinntjeningen fra riggens kontrakt tilfalle Northern Ocean.

Fra 1. mars vil riggen legges inn i en tilsvarende driftsmodell som for «West Mira», som innebærer at borevirksomheten med «West Bollsta» konsolideres inn i Northern Oceans bokføring.

Etter avtalen vil Northern Ocean være godt posisjonert til å videreføre sin drift i Nordsjøen med to borerigger egnet for tøffe værhold, tilføyer selskapet.