Tvangsmulkt og to pålegg for Fredriksen-selskap

Petroleumstilsynets har gitt Seadrill to pålegg og vedtak om tvangsmulkt etter alvorlige brudd på regelverket.

TVANGSMULKT: Skipsreder John Fredriksen må betale dyrt dersom Seadrill ikke følger Petroleumstilsynets retningslinjer. Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

 

«Vi har gjennom våre tilsynsaktiviteter med Seadrill og den flyttbare boreinnretningen West Mira påvist alvorlige brudd på regelverket», skriver Petroleumstilsynet. 

På bakgrunn av dette har selskapet nå fått to pålegg. Det første pålegget handler om sikkerhetssituasjonen på West Mira, mens det andre pålegget dreier seg om forhold på alle Seadrills innretninger på norsk sokkel.

Tilbake i desember hadde Seadrill også problemer med en av superriggene i samme område

I tillegg til pålegg, har tilsynet vedtatt tvangsmulkt til Seadrill.

Tvangsmulkten skal sørge for at Seadrill faktisk gjennomfører første del av pålegg 1, hvor tilsynet har pålagt selskapet å «gjennomgå sikkerhetskritiske anlegg, systemer og utstyr på West Mira og gjennomføre nødvendige korrigerende eller kompenserende tiltak for å sikre at anlegg, systemer og utstyr er i stand til å utføre sine krevde funksjoner slik at sikker drift kan opprettholdes på West Mira».

Fristen for dette er satt til 12. mars. 

Dersom Seadrill ikke overholder fristen, vil selskapet fra 13. mars bli ilagt en tvangsmulkt på 50.000 kroner pr. dag fram til denne delen av pålegget er gjennomført.

Du kan lese hele brevet fra Petroleumstilsynet her.