DNB har skjult kostnader i alle år

Men nå er det slutt.

(Finansavisen ): I helgen kunne vi lese at over halvparten av norske sparere ikke aner hva de betaler i faste kostnader for fondene sine.Funnet ble gjort i en undersøkelse utført av Respons Analyse, på oppdrag fra DNB.Men den samme banken har i alle år skjult hvor mye fondskundene betaler for aksjeforvaltningen, og har nå altså fått et analysebyrå til å finne ut at kundene ikke har peiling på kostnadene de aldri er blitt opplyst om, skriver Finansavisen.Samtidig mener 41 prosent av de spurte det er «viktig» eller «svært viktig» å vite hva de betaler i forvaltningshonorar.- Økt prisbevissthet er noe vi ser er gjennomgående innenfor alle de tradisjonelle banktjenestene. Jeg tror dette har sammenheng med at vi har blitt mer oppmerksomme som forbrukere generelt, sier Marit Krohg Owren, sjef for spare- og pensjonsprodukter i DNB, i en kommentar.- Grenser til uetiskMen faktum er ifølge Finansavisen at DNB og andre fondsforvalterne - i motsetning til KLP - har nektet å rapportere kostnader til kundene på individualisert basis - til tross for mange oppfordringer både i media og fra Finanstilsynet.For eksempel omtalte avisen den samme problematikken i februar 2014, men fem år senere har DNB og de andre forvalterne fortsatt ikke startet rapporteringen.- Det grenser mot det uetiske når fondsforvaltere har kunnet underkommunisere kostnadsaspektet uten at verken Finanstilsynet eller Finansdepartementet har gjort noe, sa styreleder Bernt Bangstad i Aksjonærforeningen til Finansavisen i fjor.Kommunikasjonsrådgiver Andreas Nyheim i DNB understreker at «vi oppgir kostnadene tydelig på tegningstidspunktet».- Det kan godt hende at det kommer tydeligere rapporter månedlig eller kvartalsvis. Det er gode innspill vi vil ta med i videreutviklingen, sier han.Rapporterer i årMiFID II-direktivet har pålagt verdipapirforetak å oppgi individualisert kostnad som kronebeløp siden 1. januar 2018, men kravet i verdipapirfondloven er ikke like uttrykkelig.Forklaringen fra Verdipapir­fondenes Forening (VFF) på den manglende rapporteringen er ifølge avisen at norske forvaltere ikke har villet opplyse om kostnader før også utenlandske fondsforvaltere blir pålagt å gjøre det samme.Seksjonssjef Britt Hjellegjerde i Finanstilsynet gjentok likevel i Finansavisen i fjor sommer sin anbefaling til forvalterne om å gjøre dette.Og nå har VFF ifølge avisen faktisk gått ut med en anbefaling til sine medlemmer om å opplyse om kostnadene på individualisert basis.- Prosessen har endt opp med at styret i foreningen har etablert en bransjeanbefaling som går på rapportering av kostnader individualisert. Den anbefalingen gjelder rapportering fra 1. januar 2019 og fremover, sier VFF-sjef Bernt Zachariassen.