Skilsmisseshopping: Ekstreme forskjeller på ektefellebidrag avhengig av land

En norsk kvinne og en dansk mann giftet seg i Tyskland. De bodde i flere land, før de endte i Sveits. Hvor mye penger har hun krav på ved skilsmissen? Reglene spriker enormt mellom landene, og Høyesterett må avgjøre.

SKILSMISSE TIL TOPPS: Saken om det dansk-norske eks-paret skal opp for Høyesterett i desember. Dommernes syn kan vippe formuen den ene eller andre veien. Illustrasjonsfoto: Dreamstime

Rundt halvparten av alle ekteskap bryter sammen. Før eller siden. Dessverre. Da skal både barn og formue fordeles. 

Det blir neppe bedre hvis de tidligere ektefellene må krangle om hvilke regler som gjelder for ektefellebidrag – og hvordan reglene skal forstås. Men også om hvilket land reglene skal hentes fra.

DØMMER JULEN INN: Saken skal opp i Høyesterett i desember. Erik Møse er rettens leder (midten). Dommernes syn kan vippe formuen den ene eller andre veien for de tidligere ektefellene. Foto: NTB Scanpix

Krav på bidrag?

For hvis et ektepar flytter fra hverandre, blir separert eller skilt, kan den ene parten i enkelte tilfeller kreve underholdsbidrag fra den andre.

Det er også et spørsmål om hvilken formuesordning som gjelder: Er det for eksempel felleseie?

I så fall vil nettoverdiene som er skapt under ekteskapet, etter norske regler, fordeles likt. 

Samtidig får hver ektefelle beholde pensjonsrettighetene sine, og verdiene fra før de giftet seg – eller det de senere fikk i arv eller gave. 

KAN SKILSMISSER: Ramborg Elvebakk (bildet) er partner i advokatfirmaet Hjort. Hun er ekspert på skilsmisser og arv, og har saken for den norske kvinnen sammen med Charlotte Kirkeby Hauge. Foto: Christian Breidlid

Hver av ektefellene får også holde tilbake midler til å dekke sin gjeld.

Deretter deles resten likt. 

Store sprik

Men det er til dels ekstreme forskjeller på reglene for hvordan oppgjøret skal være ved en skilsmisse, selv innen Europa (se under).

I denne saken Høyesterett nå skal ta stilling til i desember, dras det tidligere ekteparet mellom reglene i Norge, Tyskland og Sveits. 

Så nå snakker man ikke bare om formue-hopping, men man kan også snakke om skilsmisse-hopping. Eller shopping mellom land om du vil.

Gift i Tyskland

Ekteparet giftet seg i Tyskland på begynnelsen av 1990-tallet, og det ble senere bekreftet i Nidarosdomen i Trondheim.

De bodde i flere land: Først fire år i Tyskland, senere i England og Luxembourg – og til slutt i Sveits. Det var her de bodde frem til samlivsbruddet.

De har ett barn.

Da skilsmissen var et faktum, reiste den danske mannen sak i Norge, og hevder at han ikke trenger å betale ektefellebidrag.

Hun mener på sin side at saken skal følge sveitsisk rett, fordi hun mener at bostedslandet er avgjørende.

Det foreligger hverken lovregler eller høyesterettspraksis som avklarer lovvalget
Eidsivating lagmannsrett

Innom Eidsivating

Tidligere i år var saken oppe i Eidsivating lagmannsrett, og nå må Høyesterett bestemme hvilke lover som skal styre.

Det dreier seg om en formue på rundt 60–70 millioner kroner til sammen.

Skal eksmannen betale et ektefellebidrag til henne i det hele tatt? Og hvis han må – hvor mye er det i så fall snakk om?

Spørsmålet er også: Er det regler om underholdsbidrag eller ektefellenes formuesordning som gjelder?

Ingen av partene har fått medhold
Eidsivating lagmannsrett

En advokat sier det slik:

– I Norge har kvinner uansett relativt gode ordninger, og kan i stor grad klare seg selv. Dermed har hun i så fall ikke krav på så mye fra eksmannen. Dette er for eksempel helt annerledes enn i England.

Nøster seg frem

Eidsivating lagmannsrett skriver:

«Det foreligger hverken lovregler eller høyesterettspraksis som avklarer lovvalget for underholdsbidrag mellom ektefeller ved samlivsbrudd.»

Deretter nøster de seg frem til en konklusjon:

«Kvinnens påstand var at saken skulle avgjøres etter sveitsisk rett. Mannens påstand innebærer at saken skal avgjøres etter norsk rett. Ingen av partene har fått medhold.»

Mannen fikk derimot gjennomslag for sin subsidiære anførsel. Det var at saken skal avgjøres etter tysk rett.  

Men ingen vant fullt ut, og de må derfor dekke sine egne saksomkostninger.

Avgjørelsen var enstemmig.

Det er advokat Svein Steinfeld Jervell som har saken for mannen, mens advokat Charlotte Kirkeby Hauge og Ramborg Elvebakk har saken for kvinnen.

TYSK LØSNING: Saken var oppe for Eidsivating lagmannsrett, før den nå ender i Høyesterett. Lagmannsretten mente tysk rett gjelder. Foto: NTB Scanpix

Store variasjoner 

Reglene i et utvalg av land som Economist har sett på, vitner om store variasjoner. Undersøkelsen er gjengitt i andre medier. Her er en smakebit:

  • I Frankrike forventes det at den minst formuende forsørger seg selv med nesten umiddelbar virkning.
  • I England og enkelte stater i USA forventes det at den rike (som oftest menn) skal forsørge sin fraskilte halvdel nærmest på livstid. 
  • Mens ektefellebidrag i Norge er en smal unntaksregel, er det i Storbritannia og USA nærmest hovedregelen. Bidragene er ofte høye, og man kan bli forpliktet til å betale selv etter at ektefellen gifter seg på nytt.
  • Enkelte lovgivninger ser kun på det du har bygget opp mens ekteskapet varte. 
  • I andre land deles alt likt.
  •  I Østerrike kobles penger og skyld i skilsmissesaker, der utroskap er involvert.