Amerikansk fenomen inntar den norske økonomien

Det er ikke bare USA som må takle økt forskjell i samfunnet – inntektsforskjellene blir stadig større også her i Norge.

INNTEKTSFORSKJELL: Inntektsforskjellene har økt her til lands under pandemien. Foto: Eivind Yggeseth
Personlig økonomi

En fersk rapport viser at pandemien slår hardt ut på inntektene her i Norge, og dem som får det tyngste slaget er unge og dem med lav inntekt, ifølge European Consumer Payment Report.

Pandemien har sørget for at forskjellene mellom rik og fattig i USA har blitt enda større enn tidligere. 

Nå har det gått så langt som at dersom USAs dollarmilliardærer gikk sammen, kunne de utbetalt 26.500 kroner til samtlige av innbyggerne i USA – og fremdeles vært rikere enn de var i mars.

– Vår bekymring er at det vil kunne oppstå større og vedvarende inntektsforskjeller mellom nordmenn hvis denne utviklingen fortsetter, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, adm. direktør i inkassoselskapet Lindorff.

Mange tapt inntekt

Én fjerdedel av nordmenn sier at de har gått ned i inntekt på grunn av pandemien, mens én av seks oppgir at de sparer mer enn før krisen inntraff. 

Undersøkelsen viser at pandemien slår hardest ut på unge og de med lav inntekt. Fire av ti mellom 18-21 år og like mange mellom 22-37 år sier at inntekten deres er redusert som følge av coronautbruddet. 

Til sammenligning svarer kun to av ti personer med høy inntekt at inntekten deres er redusert som følge av pandemien.

Dem som har mest sparer også mer, viser undersøkelsen. Én av fem av respondentene med høy inntekt sier at de sparer mer enn før pandemien, mot bare én av ti av dem med lav inntekt. 

Lavere forbruk på ferier, restaurantbesøk, transport og andre tjenester som er begrenset av sosiale restriksjoner er hovedårsaken til den økte sparingen.

– Mange av dem som har mistet jobbene sine under denne pandemien kommer fra lavtlønnede yrker og har ikke ekstra midler å ta av. Inkassotallene for november viser at flere sliter med å dekke de daglige utgiftene sine, sier Hjellegjerde Martinsen.

Arbeidsledigheten i Norge er dobbelt så høy som før pandemien og husholdningenes disponible inntekter har nå falt to kvartaler på rad, ifølge Lindorff.