Konsumprisene i Tyskland steg 0,1 prosent i juni og 0,9 prosent på årsbasis, ifølge endelige tall fra tyske statistikkmyndigheter.De foreløpige tallene viste en oppgang på 0,1 prosent på månedsbasis og en vekst på 0,9 prosent over året.EU-harmonisert var konsumprisene uendret på månedsbasis, mens de var opp 0,8 prosent på årsbasis, det var ventet nullvekst på månedsbasis og en oppgang på 0,8 prosent på årsbasis.