Riksantikvaren vil kjempe for Høyblokka

Riksantikvaren kommer ikke til å frede regjeringskvartalet for å overprøve en politisk beslutning om riving. I stedet satser de på at politikerne vil ta til vett.

Høyblokken i Regjeringskvartalet er dekket til med presenninger, pga ødeleggelsene etter terrorangrepet 22. juli. . Foto: Krister Sørbø / SCANPIX
Politikk
Torsdag ble det presentert en rapport om mulighetene for framtidas regjeringskvartal, der det anbefales å rive Høyblokka og Y-blokka.Dette er en ganske annen konklusjon enn den som var på vei da framtiden for Regjeringskvartalet ble utredet i tiden før 2011. Regjeringskvartalet ble da utredet for fredning, i likhet med all annen statlig eiendom.- Arbeidet var kommet langt, med enighet om hva som skulle vernes. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og Statsbygg var enige med oss om at fasaden og mindre deler av interiørene i Høyblokka og Y-blokka skulle fredes. Etter bomben 22. juli ble arbeidet stilt i bero, ettersom mye annet var viktigere å diskutere før spørsmålet om fredning skulle opp, sier seksjonssjef Hanna Geiran hos Riksantikvaren til NTB.Riksantikvaren er overrasket over at utrederne har gått inn for riving.- Når folk blir kjent med hvilke enorme verdier som ligger i regjeringskvartalet, er vi sikre på at de vil forstå at det vil være historieløst og kulturløst å rive dem ned, sier Geiran.