Sykehusstreiken er over

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) sier hun ikke hadde noe annet valg enn å gripe inn med tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken.

Foto: Scanpix
Politikk

– Jeg fikk tidligere i dag melding fra Statens helsetilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse, sier Hauglie og understreker at det i utgangspunktet er partene selv som har ansvaret for å avslutte konflikten.– Streik er partenes ansvar. Det er ikke en ønsket situasjon at en arbeidskonflikt mellom to parter i arbeidslivet skal ende på statsrådens bord. Slik situasjonen har utviklet seg har jeg imidlertid ikke noe valg, sier statsråden.SikkerhetenHauglie innkalte partene, Akademikerne og Spekter til et møte tirsdag kveld.Innkallingen kom kort tid etter at Nordlandssykehuset i Bodø ikke lenger kunne garantere for pasienters sikkerhet etter at det ble besluttet å trekke tilbake beordringen av en lege inn på en streikende leges vakt fra klokken 23 tirsdag kveld.– Avgjørelsen om å trekke beordringen tilbake er meldt inn til Fylkeslegen. Nordlandssykehuset kan derfor ikke opprettholde forsvarlig medisinsk øyeblikkelig hjelp-tilbud ved medisinsk klinikk i Bodø fra og med klokken 23 tirsdag kveld, fastslo sykehuset tirsdag ettermiddag.Nordlandssykehuset mener det ikke ville være riktig å oppfordre til streikebryteri ved å beordre noen til å fylle hullet i vaktlisten mens streiken pågikk.

sykehusstreik
Nyheter
Samfunn
Politikk