Nå skal sykehusstreiken avgjøres

Tidenes lengste sykehusstreik ble avsluttet av regjeringen ved tvungen lønnsnemnd i oktober i fjor. Nå faller avgjørelsen i Rikslønnsnemnda.

Foto: Scanpix
Politikk

Det er ikke kjent når selve kjennelsen kommer, men arbeidet med å fastsette den nye overenskomsten mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Akademikerne innledes mandag klokken 13.– Vi forventer at Rikslønnsnemndas kjennelse vil sikre arbeidstakerne et forsvarlig vern og følge opp intensjonene i den norske modellen om et tett og godt samarbeid mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse. Ikke kompetanseAkademikerne mener at Rikslønnsnemnda ikke har kompetanse til å fastsette en ny tariffavtale med vide unntak fra arbeidsmiljøloven, uten at arbeidstakersiden er enig. Men da arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i oktober grep inn og stanset streiken i sykehusene, sa FAFO-forsker Bård Jordfald til NTB at legene sannsynligvis hadde mest å tape på tvungen lønnsnemnd.– Rikslønnsnemnda vil stort sett opprettholde eksisterende avtaler. De som ønsker å endre en avtale, slik legene ville i dette tilfellet, er som oftest dem som kommer dårligst ut, framholdt han.PasientsikkerhetDersom Rikslønnsnemnda skulle legge arbeidsgivers forståelse til grunn, vil det ifølge Akademikerne innebære at unntak fra arbeidsmiljøloven som fagforeninger har avtalt, aldri vil kunne trekkes tilbake. – Vi gikk til streik i høst fordi vi ønsker at alle arbeidstakere i sykehus skal være omfattet av et kollektivt vern for hvor mye det kan jobbes. Dette er ikke bare viktig for de ansattes helse. Det er også avgjørende for pasientsikkerheten, sier Frøyland. Lang streikHøstens streik ved sykehusene varte i fem uker. 628 ansatte ved 15 sykehus la ned arbeidet, noe som førte til totalt 10.241 utsatte polikliniske konsultasjoner, 1.463 utsatte operasjoner og 496 fristbrudd.Striden handlet om legenes arbeidstidsordninger. Akademikerne krevde at dagens praksis med såkalt «rullerende arbeidsplan» tariffestes. Spekter anførte på sin side at arbeidsgiver har rett til å planlegge legenes arbeidstid, og at dagens avtale åpner for dette.(©NTB)

sykehusstreik
akademikerne
spekter
rikslønsnemda
Nyheter
Politikk
Offentlig