– Blir Arendals stupetårn

En ny heis mellom Arendal sentrum og «byens tak» skulle koste 50 millioner. På halvannet år har prisen økt til 90 millioner.

BUDSJETTSPREKK: Heisen opp til Fløyheia kan koste skjorta for Arendal kommune. Foto: Illustrasjon: Arendal kommune
Samfunn

– Jeg er ikke overrasket, men pulsen banker like mye på hvor krevende det er å forholde seg til dette. Det kommer nok mer, dette er Arendals stupetårn, sier SVs gruppeleder Inger Brokka de Ruiter, til Agderposten.

Det mye omtalte stupetårnet i Hamar skulle koste 1,5 millioner, sluttregningen lød på 25,8 millioner.

Kan bygge 15.000 kvadratmeter

I september 2018 gikk politikerne i Arendal kommune inn for å bygge en ny heis mellom sentrum og Fløyheia, et stort område rett overfor, hvor blant annet Aust-Agder fylkeskommune holdt til. Mye av bygningsmassen her skal rives, og det skal bygges opptil 15.000 kvadratmeter på området.

Men allerede for snart halvannet år siden var prosjektet belagt med bekymring.

«Hadde arkene vært blanke ville ikke rådmannen i dagens økonomiske situasjon anbefalt heisprosjektet i Fløyheia verken med tanke på investeringen eller driften. Men med de føringer som allerede er lagt finner rådmannen å måtte anbefale prosjektet», skrev rådmann Harald Danielsen til politikerne 6. september 2018, ifølge Agderposten.

Kommunen må ta sprekken

Heisen ble vedtatt, med en kostnadsramme på 50 millioner inkludert moms. Fløybyen AS (eid av Arendal kommune) skulle stå for 50 prosent av investeringen, kommunen selv 25 prosent, mens Aust-Agder fylkeskommune tok resten. Det ble vedtatt at eventuelle overskridelser måtte Arendal kommune ta på sin kappe. Kommunen er også økonomisk ansvarlig for driften.

I november fikk politikerne beskjed om at prislappen var blitt 80 millioner, før nye beregninger som har kommet i januar viser at den blir 90 millioner. Minst.

Frykten er at regningen vil stige ytterligere. Bakgrunnen for sprekken er mangelfull beregning av heisløpets utløp, dårligere fjell enn forventet og at prisen på betong, stål og glass ble høyere enn anslått.

I november slo politikerne fast at det var bedre å ta ekstrakostnaden enn å stoppe prosjektet og sitte igjen med tre tomme hull, skriver Agderposten.

arendal kommune
Budsjett
offentlige innkjøp
Nyheter
Samfunn