Bedrifter får permittere ansatte i ett år, sier statsminister Erna Solberg til VG

Et samlet arbeids- og næringsliv har bedt regjeringen forlenge permitteringsperioden. Torsdag ga statsminister Erna Solberg (H) grønt lys til forlengelse.

UTVIDER PERMITTERINGSORDNING: Regjeringen og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Iván Kverme
Samfunn

Beslutningen møtes med lettelse og glede i arbeidslivs- og næringslivsorganisasjoner. Men også tydelige spark til regjeringen om at det har latt vente på seg.

– Dette var jaggu meg på tide. De permitterte har ventet altfor lenge på denne avgjørelsen. Å bruke så lang tid på noe så viktig var farlig defensivt av regjeringen, sier første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.

– Det har skapt unødvendig stor usikkerhet og mye engstelse for titusenvis av arbeidstagere og alle bedriftene, sier hun.

Også NHO-sjef Ole Erik Almlid er godt fornøyd med at ordningen utvides.

– Dette har vi bedt om lenge. Det har vært helt vesentlig for bedriftene som nå kan holde på kompetanse og slippe å si opp sine ansatte, sier han.

Solberg: Nødvendig

Normalt kan en arbeidstager være permittert i et halvt år, altså 26 uker. I vår ble perioden midlertidig utvidet til 30 uker på grunn av den ekstraordinære situasjonen under coronapandemien, og nå utvides den ytterligere. For å unngå unødvendige oppsigelser vil regjeringen la folk kunne gå permittert i inntil 52 uker.

– Vi ser at en slik endring er nødvendig i den økonomiske situasjonen vi fortsatt ser for oss fremover, i alle fall et halvt år og kanskje videre, sier Solberg til VG.

Ordningen gjelder fra 1. november til 30. juni neste år.

Selv om coronakonsekvensene for norsk økonomi ikke har vært så dramatiske som man trodde i vår, og antallet permitterte har falt kraftig, er krisen ikke over, understreker arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han viser til at det er flere bransjer som går en tung høst i møte, blant annet reiseliv og eksportrettet industri.

Ny arbeidsgiverperiode

En forutsetning for at bedrifter kan permittere sine ansatte er at behovet for kutt er midlertidig. De første 15 dagene må bedriften betale de ansattes lønn, i det som kalles arbeidsgiverperioden, før NAV tar over.

Permitteringsreglene

  • Normalt kan en arbeidstager være permittert i 26 uker. Arbeidsgiver betaler lønn de første 15 dagene, deretter overtar NAV.
  • Stortinget vedtok midlertidige endringer i permitteringsregelverket da coronapandemien inntraff i vår.
  • For arbeidstagere som ble permittert i mars og april, ble ordningen utvidet til å gjelde ut oktober måned. Arbeidsgivere betalte lønn kun for de første to dagene.
  • Fra arbeids- og næringslivet og fra opposisjonen har det kommet krav om at permitteringsperioden må midlertidig utvides til 52 uker, slik det ble gjort under finanskrisen i 2008.
  • Regjeringen varsler torsdag at regjeringen vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.
  • Utvidelsen skal innføres 1. november og vare til 30. juni.
  • Regjeringen foreslår å innføre en ekstra arbeidsgiverperiode på fem dager for dem som har vært permittert mer enn 30 uker per 1. januar 2021. Denne perioden må bedriftene betale.
Kilde: NTB

Regjeringen vil ha en ny arbeidsgiverperiode på fem dager før en ny permitteringsperiode kan begynne. I disse fem dagene må bedriften på ny dekke de ansattes lønn. Dette gjelder alle som ved årsskiftet har vært permittert i 30 uker eller mer.

Må fortsette med omstilling

Hensikten med dette er at bedriftene skal ta noe av den økonomiske byrden ved å utvide permitteringsordningen. Målet er å legge et visst press på arbeidsgivere for å få dem til å vurdere om det er nødvendig å holde på arbeidstagerne, eller om man i stedet bør gå til oppsigelser fordi virksomheten ikke lenger er bærekraftig.

– Mange bedrifter står i fare for å miste viktig kompetanse under coronakrisen. Den utvidede permitteringsperioden kan bøte på det. Det er samtidig viktig at vi fortsetter den nødvendige omstillingen i næringslivet og at bedrifter med vekstmuligheter fortsatt får tilgang på kompetent arbeidskraft, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Endringene har budsjettmessige konsekvenser i 2020. Regjeringen vil derfor legge fram en proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak. Det er etter alt å dømme bredt flertall på Stortinget for å utvide ordningen.

coronakrisen
erna solberg
permitteringer
Nyheter
Samfunn
Politikk
Arbeidsliv