Rapport: Corona kostet kommunene 14 milliarder kroner

Coronapandemien har kostet kommunene 14 milliarder kroner i 2020, ifølge en arbeidsgruppe fra KS og seks departementer.

PANDEMIEN KOSTER: Her fra en teststasjon ved Universitetet i Oslo. Foto: NTB
Samfunn

– Det er ikke tvil om at coronapandemien har gitt store økonomiske konsekvenser for kommunesektoren. Rapporten vi har fått i dag gir et godt bilde på hvordan sektoren samlet er rammet av coronakrisen, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Regjeringen satte tidligere i år ned arbeidsgruppen for systematisk å gå gjennom hvordan kommunenes inntekter og utgifter er blitt påvirket av coronapandemien. Gruppen har også kommet med anslag for hvor mye dette vil utgjøre.

Endelig rapport neste år

Den endelige rapporten er varslet 1. april neste år. Fredag la Astrup frem en delrapport.

Regjeringen vil bruke rapporten som grunnlag for ekstrabevilgningen til kommunesektoren, som kommer i november. Det såkalte tilleggsnummeret til statsbudsjettet vil ha et anslag over hva kommunene får av ekstra utgifter og reduserte inntekter og forslag til kompensasjon.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra kommuneorganisasjonen KS og fagfolk fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

coronavirus
coronapandemien
covid-19
ks
nikolai astrup
kommunal- og moderniseringsdepartementet
finansdepartementet
helse- og omsorgsdepartementet
samferdselsdepartementet
kunnskapsdepartementet
Nyheter
Samfunn
Helse