Sterke tall fra tankgigant

Euronav surfer på en tankbølge som er den kraftigste på over ti år. På New York-børsen har det imidlertid gått tungt for tankgiganten så langt i 2020.

SOLID INNTJENING: Euronavs suezmax-ere har så langt i første kvartal oppnådd snittrater på sterke 57.500 dollar dagen. Foto: Euronav
Shipping

– De fundamentale forholdene i tankmarkedet forbedret seg ytterligere i fjerde kvartal i fjor og drev stortankratene til sine høyeste nivåer siden 2008, sier konsernsjef Hugo De Stoop i en kommentar i forbindelse med at Euronav torsdag la frem rederiets resultatet for fjerde kvartal 2019.

Tankgiganten med hele 38 VLCC-er og 27 suezmax-ere i flåten fikk et resultat på meget sterke 160,8 millioner dollar, mens resultatet i samme periode i fjor endte på svært beskjedne 0,3 millioner dollar.

Snittinntjeningen for VLCC-ene endte på 61.700 dollar dagen, mens selskapets suezmax-ere oppnådde rater på 41.800 dollar dagen.

Euronav 

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter355,1236,1
Driftsresultat177,933,5
Resultat etter skatt160,80,3

Børsnedtur i 2020

Aksjekursen til Euronav gikk i likhet med de fleste andre børsnoterte tankrederier kraftig i været i fjor. Den kraftig oppgangen i tankinntjeningene dro aksjen i været med hele 85 prosent. Tankmarkedet har holdt seg sterkt også i januar, men aksjen har så langt i år likevel falt med i overkant av 20 prosent på New York-børsen. Gevinstsikring blant investorene er trolig hovedårsaken til at Euronav og også flere andre tankrederier har opplevd litt tyngre tider på børsene de seneste ukene.

Euronav skriver i fjerdekvartalsrapporten at rederiet har sluttet 60 prosent av VLCC-ene som går i spotmarkedet til en rate på pene 89.200 dollar dagen i første kvartal 2020, mens 51 prosent av rederiets suezmax-ere er sluttet på en rate på 57.500 dollar dagen.

På bakgrunn av disse slutningene og dagens rater i tankmarkedet skriver Arctic Securities torsdag at de forventer at Euronav vil legge frem et EBITDA-resultat på 325 millioner dollar i første kvartal, sammenlignet med 247 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.

Nyheter
Shipping