Familieopprør i Wilh. Wilhelmsen, femte generasjon vil fornye eierstruktur og styringsmodell

Det er uro på eiersiden i Wilh. Wilhelmsen. Flertallet av eierne i familieselskapene skal være misfornøyd med dagens styringsstruktur, som gir all makt til Morten Wilhelm Wilhelmsens familiegren.

HAR STEMMERETTEN: Skipsreder Wilhelm Wilhelmsen, her sammen med Herbjørn Hansson (t.h.) på Investordagen i 2018, sitter på den ene aksjen som har stemmerett i familieselskapet Tallyman. Nå vil de tre andre grenene i Wilhelmsen-familien ha endringer og modernisere styrings- og eierstrukturen i gruppen. Foto: Iván Kverme

60 prosent av Wilhelmsen-familiens kapital har nå engasjert meglerhuset Carnegie for å bistå i en forenkling og modernisering av eierstrukturen. Disse aksjonærene mener at dagens eierstruktur og styringsmodell er moden for fornyelse.

Skipsreder Morten Wilhelm Wilhelmsen og sønnen, konsernsjef Thomas Wilhelmsen, kontrollerer den maritime industrigruppen gjennom å sitte på den eneste stemmeberettigede aksjen i familieselskapet Tallyman.

LEDER GRUPPEN: Konsernsjef Thomas Wilhelmsen er sjef i Wilh. Wilhelmsen Holding og har ansvaret for den daglige ledelsen av gruppen. Han er sønn av Wilhelm Wilhelmsen. Her er han i samtale med DNB-toppen Harald Serck-Hanssen (t.h.) på Rederiforbundets årskonferanse i Oslo i fjor. Foto: Ivan Kverme

De tre andre familiegrenene, etterkommere etter Morten Wilhelm Wilhelmsens bror, og hans to søstre og deres barn, mener denne ordningen og et komplisert nettverk av private familieselskaper med stor grad av krysseierskap har utspilt sin rolle.

De ønsker etter hva Finansavisen forstår en mer tidsmessig struktur og trolig også større grad av kontroll med sin del av familieformuen enn det de har nå.

Trekker seg fra styret

I dag har de tre andre familiegrenene rett på 60 prosent av utbyttene som tilfaller Tallyman, men har ikke stemmerett. Utbyttene på familieselskapenes hånd kanaliseres hovedsakelig til investeringsselskapet Toluma.

Tallyman kontrollerer Wilh. Wilhelmsen-gruppen ved at selskapet sitter på majoriteten av A-aksjene i det børsnoterte hovedselskapet Wilh. Wilhelmsen Holding. Da børsen stengte fredag var verdien av Holding vel 6,8 milliarder kroner når A- og B-aksjene slås sammen.

Fredag ettermiddag ble det kjent at Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen trekker seg fra styret i Wilh. Wilhelmsen Holding.

Hun representerer en av de tre familiegrenene som står bak engasjementet av Carnegie og har vært den eneste fra eierfamiliene med styreplass i selskapet.

Hennes beslutning om å gå ut av styret har direkte sammenheng med det som vanskelig kan beskrives som noe annet enn et familieopprør.

– Det er igangsatt en prosess etter initiativ fra en gruppe eiere som utgjør majoriteten av kapitalen i det private systemet. Jeg er med i denne gruppen og har derfor bestemt meg for å gå ut av styret og samtidig informere om begrunnelsen for dette i tråd med prinsippene for god eierstyring, sier Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen til Finansavisen.

Selskapet opplyste ikke noe om bakgrunnen for endringen i styret i den ordknappe børsmeldingen fredag, men Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen valgte på eget initiativ å orientere markedsovervåkningen ved Oslo Børs.

– Selskapet er selvsagt kjent med bakgrunnen, men valgte ikke å opplyse hvorfor jeg trakk meg. Jeg mente begrunnelsen kunne ha stor relevans og tenkte at det var greit at Oslo Børs og markedet er klar over den, sier hun.

TRAKK SEG: Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen valgte fredag å trekke seg fra styret i børsnoterte Wilh. Wilhelmsen Holding siden hun er med i eiergrupperingen som har engasjert Carnegie til å bistå i en prosess med sikte på en modernisering av eierstrukturen og styringsmodellen i de private selskapene som er hovedaksjonær i Holding. Foto: Privat

Carnegie bekrefter

Styreleder Diderik Schnitler i Wilh. Wilhelmsen Holding bekrefter å ha mottatt Cathrine Løvenskiold Wilhelmsens brev. I en e-post søndag skriver han at han har sørget for at selskapets valgkomité og Oslo Børs er orientert.

Lederen for Carnegies corporate-avdeling, Petter J. Hagen, bekrefter at meglerhuset har et oppdrag i saken:

– Det stemmer at vi er rådgiver for eiere som i sum utgjør majoriteten av kapitalen i Wilhelmsen-familiens selskaper. Vi er i en tidlig fase og har ingen ytterligere kommentarer nå, sier Hagen til Finansavisen søndag morgen.

Majoriteten som er Carnegies oppdragsgiver består av tre av Wilh. Wilhelmsen-familiens fire grener.

Det er ikke uvanlig at det oppstår diskusjoner og uenighet om forvaltningen av eierskapet i store familiebedrifter.

I maritim sektor ble det i fjor satt et definitivt punktum for Gjert Wilhelmsen-grenens medeierskap i Awilhelmsen-gruppen, tidligere Anders Wilhelmsen & Co. Da solgte avdøde Gjert Wilhelmsens datter Margaret Boel Garmann seg ut etter at broren Anders Chr. Wilhelmsen hadde gjort det samme i flere trinn.

Milliardverdiene i Torvald Klaveness Gruppen ble i 2011 delt mellom brødrene Tom Erik og Trond Harald Klaveness, som i dag driver separate virksomheter.

Det gjenstår å se hva prosessen i Tallyman og Wilh. Wilhelmsen Holdings eierselskaper vil føre til.

Majoritetseierne ønsker etter det Finansavisen forstår å få gjennomslag for en mer tidsmessig struktur og trolig også en modell der de kan ha mer direkte kontroll over forvaltningen av de betydelige formuesverdiene enn hva som er tilfelle i dag.

Wilhelmsen, Juell og Paus

Wilhelmsen-familiens eierskap er fordelt mellom fire familiegrener og Tom Wilhelmsens stiftelse. Majoriteten, cirka 60 prosent av kapitalen i Tallyman, eies av familiegrenene til Morten Wilhelm Wilhelmsens søsken; avdøde Finn Wilhelmsen, Cecilie Paus og Helen Juell og deres etterkommere.

De fire søsknene overtok familieaksjene etter sin far, skipsreder Tom Wilhelmsen, som døde i 1978. Finn Wilhelmsens gren representeres i dag av hans datter Hannah Wilhelmsen.

Familiegrenenes aksjer eies via flere selskaper, hvorav Tres og W. Wilhelmsen er de største.

Thomas Wilhelmsen, Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen og Hannah Wilhelmsen er femte generasjons eiere i Wilh. Wilhelmsen-gruppen, som ble etablert i Tønsberg i 1861.

Kjøpet av en andel i skipet «Mathilde» i 1864 markerte starten for rederidriften til selskapet, og i 1886 var Wilhelm Wilhelmsen blitt Vestfold-byens største reder med 11 skip.

Det er uklart om dagens ordning av eierskapet er hjemlet i en aksjonæravtale familiegrenene imellom.

Da Morten Wilhelm Wilhelmsen og Thomas Wilhelmsen hadde en dialog med Oslo Børs og Børsklagenemnda i 2011 om tilbudspliktreglene i forbindelse med omorganiseringen av gruppen fremgikk det ikke av Børsklagenemndas avgjørelse i saken hvorvidt forholdet de fire familiegrenene imellom var avtalemessig regulert.

LEDENDE I VERDEN: Bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen kontrolleres i fellesskap med familien Wallenius Kleberg i Sverige og er en av de største aktørene i internasjonal bilskipsfart. Også dette selskapet er børsnotert i Oslo. Foto: WWL

Store virksomheter

Wilh. Wilhelmsen er et maritimt industriselskap med tilstedeværelse på over 2.200 steder globalt. Selskapet har over 20.000 ansatte som arbeider i 74 forskjellige land.

Gjennom datterselskapene Wilhelmsen Ships Service og Wilhelmsen Ship Management leverer Wilh. Wilhelmsen Holding produkter og tjenester til verdens handelsflåte. Denne delen av gruppen står for 70 prosent av driftsinntektene, mens baseselskapet NorSea Group med hovedkvarter i Stavanger utgjør resten.

Wilh. Wilhelmsen Holding kontrollerer sammen med den svenske rederfamilien Wallenius Kleberg bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen, som fredag ettermiddag hadde en børsverdi på 10,4 milliarder kroner.

Wilh. Wilhelmsen Holding eier 37,82 prosent av aksjene i Wallenius Wilhelmsen, det samme som Walleniusrederierna.

Holding eier dessuten 79,36 prosent i børsnoterte Treasure med en markedsverdi på nær 3 milliarder kroner. Treasure eier en aksjepost i det sør-korenske logistikkselskapet Hyundai Glovis.

De børsnoterte selskapene i gruppen skal etter planen fremlegge sine foreløpige resultater for 2019 denne uken.