Wilhelmsen og Østensjø i partnerskap i fornybarsegmentet

Wilh. Wilhelmsen blir Østensjøs partner i satsingen på maritime tjenester til vindkraft- og fornybarsektorene offshore. Prisen er hemmelig.

KLAR FOR PARTNERSKAP: Skipsreder Johannes Østensjø (t.v.) og konsernsjef Thomas Wilhelmsen ser spennende muligheter for joint venture-selskapet Edda Wind, der det skal gjennomføres store investeringer i nye skip. Foto: David Hopkins
Shipping

I første omgang kjøper den maritime industrigruppen på Lysaker seg inn med en eierandel på 25 prosent i Østensjø-selskapet Edda Wind i Haugesund. Wilhelmsen  har opsjon på å øke eierandelen til 50 prosent innen neste sommer.

– Vår strategi er klar; vi skal vokse i fornybarsegmentet, og det skal skje ved å arbeide sammen med partnere og utnytte vår ekspertise og våre eiendeler, sier konsernsjef Thomas Wilhelmsen.

Han beskriver muligheten til å samarbeide med Østensjø og investere i raskt voksende Edda Wind som ideell for Wilhelmsen. Men hverken han eller Østensjø vil si noe om de økonomiske betingelsene knyttet til avtalen.

SKAL SETTES INN I HAVVIND-MARKEDET: To av de fire nybyggene som er bestilt blir på vel 88 meter og bygges på skipsverftet Astilleros Gondan i Spania. Illustrasjon: Salt Ship Design

Fire nybygg

Selskapet Edda Wind ble registrert først i oktober i fjor. I Østensjøs konsernregnskap oppgis driftsinntektene fra offshore serviceskips- og subsea-flåten sammen med omsetningen fra skipene som betjener havvind-markedet. Totalen der økte med nesten 37 prosent til 764 millioner kroner fra 2018 til i fjor.

Østensjø etablerte det nye forretningsområdet i 2018 for den delen av flåten som brukes i forbindelse med vedlikeholdsarbeider i utbyggings- og driftsfasen på offshore vindparker og skilte i 2019 ut aktiviteten i et eget selskap.

Foreløpig har Edda Wind to spesialfartøyer i drift, men står foran betydelige investeringer. Det har bestilt ytterligere fire skip for bruk i vindkraftmarkedet. To av dem er allerede sikret beskjeftigelse i 10 og 15 år.

Finansavisen har tidligere anslått at totalinvesteringen i disse skipene, som bygges på to spanske verft, ligger rundt 500 millioner kroner pr. stykk. Byggekontraktene er inngått i euro, men mye av utstyrsleveransene vil være norske. Den norske andelen anslås til nærmere 40 prosent.

Nullutslipp er målet

Nybyggene er utviklet med tanke på å benyttes i forbindelse med konstruksjon, ferdigstillelse, drift og vedlikehold av offshore vindparker, et marked der Haugesund-rederiet vant sin første kontrakt for cirka fem år siden.

De leveres med batteripakker for hybriddrift, men klargjøres samtidig for senere å kunne benytte hydrogen som drivstoff. Det vil trolig gjøre dem til de første nullutslippsfartøyene i vindkraftmarkedet.

Hovedmarkedet for denne typen fartøyer er pr. i dag Europa, men nybyggene kan jobbe over hele verden, med unntak av på sokler med særkrav.

Edda Wind har inngått langtidskontraktene som sikrer beskjeftigelsen med MHI Vestas og Ocean Breeze Energy i Nordsjøen. To av nybyggene går direkte inn på disse avtalene ved levering fra verftene.

HAR OPSJONER PÅ FLERE: Østensjø har opsjoner på flere nye spesialskip for vindkraftmarkedet ved de spanske verftene som bygger fartøyene. Illustrasjon Østensjø Rederi/Salt Ship Design

Synergier 

Østensjø har opsjoner på å få levert flere søsterskip, men adm. direktør Kenneth Walland har ikke villet opplyse hvor mange fartøyer det er snakk om.

«Det jeg kan si er at vi har stor tro på dette nisjemarkedet, der veksten er betydelig og det er et økende behov for skip som kan utføre service- og vedlikeholdstjenester», sa han til da Finansavisen omtalte kontraktsinngåelsen i Spania i slutten av april.

Thomas Wilhelmsen ser klare muligheter for synergier mellom Østensjø og Wilhelmsen. Han viser til Wilhelmsen-gruppens globale nettverk og ekspertisen man sitter med på logistikk- og driftssiden i fornybar-sektoren gjennom eierskapet i serviceselskapet NorSea i Stavanger.

– Vi har gode forutsetninger for å bidra til å utnytte potensialet som ligger i Edda Wind, sier Wilhelmsen.

Østensjøs investeringsdirektør Håvard Framnes sier at selskapet ble stående ved at eiersamarbeidet med Wilhelmsen var den beste løsningen strategisk sett.

– Vi kunne sikkert valgt en annen løsning som ville vært mer attraktiv finansielt. Men vi er opptatt av synergiene dette åpner for og at begge parter har mye å tilføre industrielt, sier Framnes.

Fordel med to

Også skipsreder Johannes Østensjø sier seg godt fornøyd med å få Wilhelmsen inn som partner i Edda Wind.

– Vi har lært Wilhelmsen å kjenne som et solid og kunnskapsrikt selskap som står for mange av de samme verdiene som Østensjø Rederi. Det gjør meg trygg på at dette partnerskapet både vil bli langvarig og suksessrikt, sier han.

Edda Wind-sjefen Kenneth Walland sier det vil være en stor fordel for selskapet å ha to sterke eiere som Østensjø og Wilhelmsen med tanke på den veksten som ventes i fornybarmarkedet offshore i løpet av de kommende årene.

I fjor høst allierte Østensjø seg med meglerhusene Clarksons Platou Securities og DNB Markets med sikte på å få inn eksterne investorer i nybyggene.

Denne prosessen var kommet langt og i ferd med å bli avsluttet da coronakrisen rammet. På grunn av pandemien valgte Østensjø da å ta pause i prosessen med å finne en strategisk partner i vindsatsingen.

– Vi ønsket oss en 50 prosentspartner i Edda Wind og nå får vi det i Wilhelmsen, sier Framnes.

WILH. WILHELMSEN

  • Maritimt industrikonsern med hovedkontor på Lysaker og røtter tilbake til 1861 med en beskjeden start i Tønsberg. 
  • Det børsnoterte hovedselskapet er i dag Wilh. Wilhelmsen Holding.
  • Gjennom datterselskapene Wilhelmsen Ships Service og Wilhelmsen Ship Management leverer Wilh. Wilhelmsen Holding produkter og tjenester til verdens handelsflåte.
  • Denne delen står for cirka 70 prosent av driftsinntektene i Holding, mens baseselskapet NorSea Group med hovedkvarter i Stavanger utgjør resten.
  • Holding kontrollerer sammen med den svenske rederfamilien Wallenius Kleberg bilskiprederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen. 
  • Eier dessuten 73,46 prosent i børsnoterte Treasure, som er medeier i det sørkoreanske logistikkselskapet Hyundai Glovis.
  • Konsernsjef er Thomas Wilhelmsen.
  • Største aksjonær er Wilhelmsen-familien gjennom investeringsselskapet Tallyman.

JOHANNES ØSTENSJØ

■ Haugesund-rederiet har vært leverandør av tjenester til offshoreindustrien siden 1973.

■ Gruppen opererer i dag 31 fartøyer innen segmentene offshore vind, taubåter, offshore olje og gass og offshore accommodation i form av et boligskip.

■ Har cirka 500 ansatte og kontorer i Norge, Storbritannia og Malta.

■ Erfaringen fra offshore service, flotellvirksomheten og de første spesialskipene av denne typen er brukt ved planleggingen av de fire nye skipene.

WWI
wilh. wilhelmsen holding
thomas wilhelmsen
johannes østensjø
edda wind
østensjø rederi
fornybar energi
clarkson platou securities
dnb markets
Nyheter
Shipping
Børs