Avslår Sohmen-Paos fusjonsinvitt

John Fredriksen ønsker ingen sammenslåing av Avance Gas med BW LPG. Han mener rederiet står godt på egne ben og ansetter ny toppsjef.

HENTER TOPPMANN PÅ GASS: John Fredriksen (bildet) har sikret seg skipsmeglerhuset Fearnleys sjef Kristian Sørensen som ny adm. direktør i sitt LPG-rederi Avance Gas. Foto: Iván Kverme
Shipping

Kort tid etter at Andreas Sohmen-Pao kom inn på eiersiden i Avance Gas  henter Avances storeier John Fredriksen Fearnleys-sjefen Kristian Sørensen som ny rederisjef.

Meldingen om at Sørensen skal overta ledelsen av Fredriksens LPG-satsing kommer bare et par uker etter at Sohmen-Paos BW LPG  tok et stort jafs av Avance Gas.

Singapore-baserte BW LPG flagget da at selskapet hadde kjøpt 5,9 millioner aksjer i Avance Gas, tilsvarende en eierandel på 9,14 prosent i Fredriksen-rederiet.

Adm. direktør Anders Onarheim i BW LPG hevdet at det var en finansiell investering, men sa at han gjerne ville ta en prat med Fredriksen.

«For tiden er dette en finansiell investering. Generelt så ser jeg også klare fordeler med en konsolidering i vår bransje, og det er ingen tvil om at et kombinert selskap ville stå sterkt», sa Onarheim til Finansavisen i forbindelse med kjøpet.

Onarheim sier det samme i dag.

– Ansettelsen av Kristian Søresen endrer på ingen måte synet vårt om at konsolidering ville være positivt for både eiere i BW LPG og Avance, sier Onarheim.

AKER BRYGGE NESTE: Kristian Sørensen fotografert i Fredriksens lokaler på Aker Brygge, der Finansavisen arrangerte sitt shippingpanel i desember 2019. Foto: Iván Kverme

– Passer godt inn

Fredriksens shippingsjef og styreleder i Avance Gas Holding Marius Hermansen er godt fornøyd med ansettelsen av Sørensen, som begynner i jobben 1. april.

– Vi mener LPG-markedet er veldig interessant og at Avance Gas har en solid posisjon med sin moderne flåte og kontrakter om to nybygg for levering i år og neste år. Kristian passer godt inn i selskapets videre vekstambisjoner, sier Hermansen, og stenger dermed døren for Sohmen-Paos konsolideringsinitiativ.

Han vil imidlertid ikke kommentere BW LPGs aksjekjøp eller Onarheims interesse for å få en samtale med Fredriksen om en mulig felles fremtid i LPG-frakt:

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer, sier Hermansen.

«Vi er veldig fornøyd med å få Kristian Sørensen om bord. Med hans brede erfaring fra shipping- og LPG-markedene, vil han bli en verdifull ressurs for Avance Gas», sier John Fredriksen i børsmeldingen.

Også Onarheim i BW LPG sier seg godt fornøyd med at Sørensen blir ny toppsjef i Avance Gas.

– Som jeg tidligere har påpekt sitter Fredriksen i førersetet i Avance. Da er det betryggende å se det tas aktive grep for å sikre god ledelse og drift, sier Onarheim.

STYRELEDER: Marius Hermansen. Foto: Glenn Røkeberg

Er største eier

Fredriksens Hemen Holding er største aksjonær i Avance Gas med en eierandel på 24,38 prosent.

Rederiet har en flåte på 13 seilende LPG-gasstankere av typen VLGC – Very Large Gas Carrier – med en lastekapasitet på cirka 83.000 kubikkmeter hver, pluss to noe større nybygg.

BW LPG kontrollerer en flåte på 46 skip av samme type og størrelse.

Fredriksen og Sohmen-Pao er konkurrenter i mange shippingnisjer, også i frakt av flytende naturgass, LNG.

BW Group, som kom inn i gassfrakt via oppkjøpet av det tidligere Bergesen d.y-rederiet på Bergehus i Oslo, har i dag en flåte på 30 LNG-skip inkludert fire nybygg. Gruppen eier også en aksjepost i Fredriksens børsnoterte rederi Flex LNG.

Den totale flåten som BW Group kontrollerer teller, medregnet skip i tilknyttede selskaper, rundt 400 skip, mens Fredriksen-gruppen med stort og smått teller nær 500 skip.

Da er Solstad Offshores flåte inkludert. Fredriksen er tredje største eier i Solstad etter Kjell Inge Røkkes Aker-system og DNB.

Internrekruttering

Fredriksen hentet i fjor både rederisjef Ulrik Uhrenfeldt Andersen og finansdirektør Peder Carl Gram Simonsen fra Avance Gas til tørrlastrederiet Golden Ocean.

Siden da har gassrederiet midlertidig vært ledet av av finansdirektør Randi Navdal Bekkelund og kommersiell direktør Ben Martin.

Den nye rederisjefen har bakgrunn som gassmegler fra Inge Steensland, der han jobbet før han overtok ansvaret for meglerkjempen Fearnleys høsten 2015. Sørensen arbeidet drøye elleve år med gassmegling i Steensland-systyemet, inkludert tre og et halvt år da han var stasjonert i Singapore.

Astrup Fearnley-konsernet må nå på jakt etter en ny sjef til skipsmeglervirksomheten.

– Rekruttering av ny daglig leder i Fearnleys vil starte umiddelbart, sier konsernsjef Even Matre Ellingsen.

– Kristian har gjort en god jobb for oss og vi synes det er synd at han slutter. Vi ønsker ham alt godt videre, legger Ellingsen til.

I 2019 satt Fearnleys igjen med et overskudd på 33,1 millioner kroner av en rekordhøy omsetning på vel 300 millioner.

anders onarheim
andreas sohmen-pao
john fredriksen
kristian sørensen
bw lpg
avance
AGAS
BWLPG
marius hermansen
Nyheter
Shipping