Brennhett VLGC-marked

Ratene i VLGC-markedet har ligget stabilt på over 100.000 dollar i én måned nå. Rederienes cash-break-even-nivåer er på rundt 20.000 dollar dagen.

LANG VENTETID: Det er for tiden lang ventetid på å komme igjennom Panamakanalen. Foto: Avance Gas
Shipping

I fjor sommer så det dystert ut i VLGC-markedet. Sent i juni falt ratene helt ned i 10.000 dollar dagen og rederier med tonnasje i spotmarkedet gikk nok en gang på store tap. Denne gangen ble imidlertid krisen kortvarig. Allerede i slutten av juli var ratene opp i over 50.000 dollar dagen og siden har det nærmest vært klondyketilstander i VLGC-markedet. 

I begynnelsen av desember i fjor klatret ratene for første gang siden LPG-boomen i 2014 og 2015 over 100.000 dollar dagen og siden er de blitt liggende der. For VLGC-rederier som Avance Gas   og BW LPG   betyr dette at pengene for tiden renner inn i kassen. Begge disse rederiene har cash-break-even-rater på sine VLGC-er på rundt 20.000 dollar dagen.

Høy amerikansk eksport

Hoveddriveren i LPG-markedet har vært, og er fortsatt, amerikansk eksport av LPG. Etter utbruddet av covid-19 falt oljeproduksjonen i USA kraftig. I mai i fjor var oljeproduksjonen ned nesten 20 prosent, mens fallet i LPG-produksjonen bare var på 2 prosent i den sammen perioden.

Årsveksten i amerikansk LPG-produksjon var i fjor høst tilbake på rundt 6 prosent, og det er ventet at veksten i LPG-eksporten vil tilta ytterligere både i 2021 og 2022.

Kina er igjen blitt en betydelig importør av amerikansk LPG og det er ventet at den kinesiske importen vil øke ytterligere i 2021. Amerikansk LPG-eksport til Asia innebærer økte seilingsdistanser, som utvilsomt er positivt for LPG-rederiene.

Det er imidlertid ikke bare den amerikanske LPG-eksporten som har trukket VLGC-inntjeningen i været. Lang lossetid i Asia og ikke minst store forsinkelser i Panamakanalen har også vært med på stramme til markedet. Forsinkelser i Panamakanalen har i perioder tatt ut rundt 7 prosent av den effektive flåtekapasiteten. For å unngå «køen» i kanalen har enkelte redere valgt å ta den cirka tolv dager lengre turen rundt Kapp det gode håp.

Ekstremt sterkt marked

Adm. direktør i BW LPG, Anders Onarheim, tror at det er gode muligheter for at inntjeningen vil holde seg på svært høye nivåer er godt stykke ut i 2021.

– Markedet er ekstremt sterkt om dagen, og det ser også ut til at det vil holde seg sterkt i en god stund fremover. Fortsatt mye venting ved Panamakanalen og generell sterk etterspørsel etter LPG, kombinert med et fortsatt høyt antall skip i tørrdokk, gir et marked vi ikke har sett på mange år. Dette vil gi en betydelig økning i underliggende verdier blant LPG selskapene, sier han.