– Ser tydelig en positiv vending i markedet

Skipsreder Herbjørn Hansson ser positive tegn i tankmarkedet og kjøper derfor flere aksjer i Nordic American Tankers.

EVIG OPTIMIST: Styreleder og storaksjonær Herbjørn Hansson i tankrederiet Nordic American Tankers. Foto: Ivan Kverme
Shipping

– Vi oppnådde fantastiske resultater i tre kvartaler, men det fjerde kvartalet var svakt.

Slik innleder styreleder Herbjørn Hansson i Nordic American Tankers (NAT) en oppdatering til aksjonærene etter at rederiet la frem tall for fjerde kvartal fredag.

Etter å ha oppnådd et overskudd tilsvarende nær 800 millioner kroner i de to første kvartalene i 2020, falt inntjeningen for rederiets suezmax-flåte kraftig tilbake mot slutten av året.

Det resulterte i et underskudd på 28,7 millioner dollar for NAT i fjerde kvartal.

Hansson er likefullt svært optimistisk når det gjelder fremtidsutsiktene til rederiet som totalt sett fikk et overskudd på 50 millioner dollar i 2020.

Kjøper flere aksjer

– Nå ser vi tydelig en positiv vending i markedet, skriver han, og påpeker at NAT i forrige uke inngikk én spotkontrakt til 20.000 dollar pr. dag og én til 15.000 dollar.

For øyeblikket opererer skipsmeglere med vektede snittrater på rundt 9.000 dollar dagen - altså 1.000 dollar mer enn det NAT behøver for å gå i driftsmessig balanse.

I oppdateringen skriver Hansson at han har benyttet anledningen til å kjøpe ytterligere 50.000 aksjer i rederiet til kurs 3,13 dollar. Det betyr at han punget ut snaut 1,4 millioner kroner.

– Sønnen min Alexander Hansson og jeg er blant de største aksjonærene i NAT, skriver han.

Det forrige aksjekjøpet til Alexander, som også sitter i rederiets styre, fant sted 10. desember i fjor da han lastet opp med 45.000 aksjer til kurs 3,29 dollar.

Sist Herbjørn Hansson kjøpte NAT-aksjer var i juli i fjor. Da sto kursen i drøyt 4 dollar.